อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562

แนะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยดีกว่าควบรวม

อาจารย์ม.เกษตรศาสตร์ ค้านรวมสกอ.-วท. แนะตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยดีกว่า ชี้ปัญหาประเทศอยู่ที่คน ไม่ใช่โครงสร้าง ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.15 น.

วันนี้( 25 พ.ค.) รศ.น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กล่าวว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยการควบรวมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (วช.) เป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และการอุดมศึกษา เพราะจะทำให้กระทรวงใหม่ใหญ่โตเกินไป  ซึ่งจะทำให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว รวมศูนย์อำนาจ และที่สำคัญขัดต่อธรรมชาติและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยที่ต้องการความมีอิสระ ขณะที่มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบจะมีกฎหมายในการบริหารงานของตนเอง

รศ.น.ท.ดร.สุมิตร  กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่สำคัญ คือ การศึกษาควรมีความเป็นเอกภาพ โดยรวมอยู่ที่กระทรวงเดียวกัน ตามเจตนารมของการปฏิรูปการศึกษาในปี 2542  แต่ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาการ(ศธ.)มีปัญหาในเชิงโครงสร้าง ขาดความเป็นเอกภาพ  กรณีที่มีการจัดโครงสร้างศธ.โดยแบ่งออกเป็น 5 แท่ง ปลัดกระทรวงไม่สามารถกำกับดูแลหน่วยงานภายในได้หรือรัฐมนตรีไม่สามารถดำเนินการกับมหาวิทยาลัยที่ไม่มีธรรมาภิบาลได้ ควรจะแก้ประเด็นนี้หรือตั้งเป็น กระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย ที่มีขนาดเล็กและคล่องตัวในการทำงานมากกว่าการไปรวมกับกระทรวงหรือหน่วยงานอื่น เช่น สกว.เพราะเป็นองค์การมหาชน มีความเป็นอิสระ สามารถทำงานได้ดีอยู่แล้ว ส่วนอาจารย์มหาวิทยาลัยก็สามารถยื่นขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ได้ ซึ่งยังไม่มีเหตุอะไรมากพอที่จะต้องมายุบรวมกัน ปัญหาของประเทศไทย ไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างการจัดส่วนราชการ แต่อยู่ที่คนมากกว่า
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 69