อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

ศธ.ปั้นเด็กไทยโตไปไม่โกง

ศธ.เดินหน้าปลูกฝังคุณธรรมเด็กไทยโตไปไม่โกง ขับเคลื่อนการปราบปรามและป้องกันทุจริต ทุกรูปแบบ จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.51 น.

วันนี้(28 พ.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร ศธ. ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงประเด็นการดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กเรื่องทุจริต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม และโครงการโตไปไม่โกง ซึ่งคณะกรรมการปฎิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯเสนอให้การขับเคลื่อนเรื่องการปลูกฝังการปราบปรามทุจริต มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และจัดทำกรอบดำเนินการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ มีหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก แต่ต้องไม่ทำซ้ำซ้อนหากโครงการไหนน่าจะเป็นเนื้องานเดียวกันก็ให้เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของครู และ โรงเรียนมากจนเกินไป

“องค์กรหลักของ ศธ.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด จะไปวางแผนว่า จะขับเคลื่อนการปลูกฝังเรื่องการปราบปรามทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างไรบ้าง ซึ่งคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ย้ำว่าต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้จริงจัง โดยยึดหลักการมั่นคงในความดี เพราะเราจะต้องสร้างเด็กให้โตไปไม่โกงเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้” ปลัด ศธ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    76%
  • ไม่เห็นด้วย
    24%

บอกต่อ : 71