อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ศธ.ปั้นเด็กไทยโตไปไม่โกง

ศธ.เดินหน้าปลูกฝังคุณธรรมเด็กไทยโตไปไม่โกง ขับเคลื่อนการปราบปรามและป้องกันทุจริต ทุกรูปแบบ จันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.51 น.

วันนี้(28 พ.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ผู้บริหาร ศธ. ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ถึงประเด็นการดำเนินการขับเคลื่อนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมเด็กเรื่องทุจริต ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานว่า ขณะนี้ สพฐ.ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม และโครงการโตไปไม่โกง ซึ่งคณะกรรมการปฎิรูประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯเสนอให้การขับเคลื่อนเรื่องการปลูกฝังการปราบปรามทุจริต มีการบูรณาการจากทุกภาคส่วน และจัดทำกรอบดำเนินการให้ชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กเล็กๆ มีหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสม และเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาหลัก แต่ต้องไม่ทำซ้ำซ้อนหากโครงการไหนน่าจะเป็นเนื้องานเดียวกันก็ให้เชื่อมโยงการทำงานเข้าด้วยกัน เพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของครู และ โรงเรียนมากจนเกินไป

“องค์กรหลักของ ศธ.ที่มีสถานศึกษาในสังกัด จะไปวางแผนว่า จะขับเคลื่อนการปลูกฝังเรื่องการปราบปรามทุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างไรบ้าง ซึ่งคณะกรรมการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ย้ำว่าต้องมีการดำเนินการเรื่องนี้จริงจัง โดยยึดหลักการมั่นคงในความดี เพราะเราจะต้องสร้างเด็กให้โตไปไม่โกงเกิดขึ้นในอนาคตให้ได้” ปลัด ศธ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    76%
  • ไม่เห็นด้วย
    24%

ความคิดเห็น