อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

ครม.สัญจรเหนือตอนล่างเยี่ยมชมการเรียการสอนอาชีวศึกษา

"สุเทพ" เผย ครม.สัญจร เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร พร้อมเปิดศูนย์ผลิตกำลังคนอาชีวะภาคเหนือตอนล่าง และติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวะสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ จันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 16.26 น.

วันนี้ (11 มิ.ย.)  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า  ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจกับประชาชน และประมวลประเด็นปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4 / 2561 ภาคเหนือตอนล่าง (นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ระหว่างวันที่ 11-12 มิ.ย. 2561 โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสและพัฒนาให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการเรียนสาขาวิชาชีพ เพื่อการมีงานทำ ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่ สถานศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ พล.อ. สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่สถานศึกษา และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา  ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  พร้อมเยี่ยมชมผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา อาทิ รถไฟฟ้าสำหรับผู้พิการแขน เรือสะเทินน้ำสะเทินบก V 2 ฝาช่วยถอดเข็มฉีดยา อุปกรณ์ช่วยยึดจับบันได เป็นต้น


 
 
เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ ยังมอบหมายให้ พล.อ. สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง 2 (NEC) พร้อมพบปะผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ เรื่อง “การพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จบแล้วมีงานทำ” เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการในการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่น ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการสนับสนุนบุตรหลานให้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งเมื่อจบแล้วสามารถหางานได้ง่าย รวมทั้งให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษาที่เลือกเรียนอาชีวศึกษา พร้อมเสนอแนวทางในการทำงานและการศึกษาต่อ  ขณะเดียวกัน พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นในการตรวจเยี่ยมติดตามการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี  และวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เป็นผู้ดำเนินการสอนด้วย
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 46