อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เผยไทยนิยมเสพสื่อออนไลน์ ชอบ"ไลฟ์สด"ความรุนแรง

ติงทีวีนำภาพที่ไม่เหมาะสมของสื่อออนไลน์ไปเผยแพร่ยิ่งเพิ่มความรุนแรงในสังคม...วธ.เผย คนไทยใช้สื่อออนไลน์ถึง 86% แชร์คลิปและ Live สดที่รุนแรงสร้างกระแสแง่ลบสูง เสี่ยงพฤติกรรมเลียนแบบ เร่งระดมสมองทุกภาคส่วนร่วมหาแนวทางป้องปราม พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.18 น.


วันนี้(14  มิ.ย.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  กล่าวในการเสวนาเพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางสื่อออนไลน์  ภายใต้หัวข้อ “พฤติกรรมออนไลน์  ภัยหรือสร้างสรรค์” ที่สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจัดขึ้นว่า  ข้อมูลของสำนักพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ได้สำรวจพฤติกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อปี 2560 พบว่า คนไทยใช้สื่อออนไลน์ มากถึงร้อยละ 86.9 โดยใช้ในวันทำงาน หรือ วันเรียน 3.30 ชม./วัน  วันหยุด 3.36 ชม.  ส่วนใหญ่โพสต์ข้อความ ภาพ และคลิปต่างๆ เพื่อสร้างกระแสรับรู้ทั้งที่มีประโยชน์ และไม่มีประโยชน์  และถ่ายทอดสดหรือ  Live สด มีความรุนแรงมากขึ้น  เช่น ฆ่าตัวตาย  ทำร้าย  แสดงออกเกี่ยวกับพฤติกรรมหัวร้อนที่เป็นกระแสทางลบ ส่งผลต่อพฤติกรรมเลียนแบบให้เด็กที่ยังขาดวิจารณญาณ  สอดรับกับสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์ ที่ระบุว่า  ร้อยละ 61.45 ยอมรับว่า Live สด ทำให้มีการใช้งาน Social Media เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 70.04  เห็นว่า Live สดที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้เกิดการเลียนแบบ  ร้อยละ 66.72 คิดว่าทำให้เกิดความเครียด  ร้อยละ 71.83   เห็นว่าสื่อโทรทัศน์ที่นำภาพที่ไม่เหมาะสมของสื่อออนไลน์ไปเผยแพร่ยิ่งเพิ่มความรุนแรงในสังคม

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า  จากกระแสดังกล่าว วธ. จึงระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมพัฒนาแนวทางปฏิบัติและช่วยกันแก้ไข อาทิ  กรมสุขภาพจิต ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  และนักวิชาการอิสระ  ตลอดจนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.)  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  โดยผู้เข้าร่วมเสวนาต่างร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นำไปสู่มาตรการป้องกันปัญหาการเผยแพร่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนสื่อออนไลน์ โดย วธ. จะสรุปผลและนำแนวดังกล่าวมอบให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54