อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

สอศ.ขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจเชิงพาณิชย์

“บิ๊กน้อย”เดินหน้าขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม  จับคู่สถานประกอบการ-สถานศึกษาต่อยอดเชิงพาณิชย์ ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 12.47 น.

วันนี้( 15 มิ.ย.)ที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้จัด การเจรจาขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา เพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์จากสถานศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกมาพัฒนาต่อยอดเข้าสู่อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการชมและพิจารณาคุณสมบัติสิ่งประดิษฐ์ และลงนามความร่วมมือจับคู่ระหว่างสถานประกอบการ และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา โดย  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า  ตามที่มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) นำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาออกมาสู่โลกธุรกิจ  เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยการสร้างองค์ความรู้ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชื่อมโยงให้เข้ากันอย่างเป็นระบบ  พร้อมสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนา เพื่อประดิษฐ์คิดค้น พัฒนาต่อยอด จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตร เผยแพร่สู่สาธารณะและชุมชน เพื่อการนำไปใช้เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม   ซึ่ง สอศ.ได้ขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปแล้วในพื้นที่ 2 ภูมิภาค  คือ ภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    

“สำหรับการขับเคลื่อนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาครั้งนี้ เป็นของภาคกลาง จัดระหว่างวันที่ 13 – 15 มิ.ย. โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษา กว่า 220 ผลงาน จาก 75 สถานศึกษา  และจะมีการแสดงความจำนง ความร่วมมือของการจับคู่ระหว่างสถานประกอบการ และนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษา 4 รูปแบบ คือ เจรจาแล้วซื้อ  39 ผลงาน  ให้คำแนะนำแล้วซื้อ 28 ผลงาน  ให้โจทย์แล้วซื้อ  11 ผลงาน  และให้คำปรึกษาต่อยอดธุรกิจ   19 ผลงาน ในการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  เพื่อทำเป็นธุรกิจต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะมีการจับคู่ธุรกิจ จำนวนไม่น้อยกว่า 150 คู่”รมช.ศึกษาธิการกล่าว

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.)  กล่าวว่า การจัดงานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษานี้  เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการอาชีวศึกษาที่เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดต่อยอดกระบวนการผลิต  เพื่อให้เดินไปพร้อม ๆ กับกลยุทธ์ด้านการตลาด ได้มีโอกาสทำความความรู้จักกับผู้ประกอบการ  เกิดการสื่อสารในเชิงธุรกิจ คาดว่าต่อไปโรงฝึกงาน หรือ “ชอป” ในสถานศึกษาจะเป็นชอปที่มีชีวิต เพราะจะมีการผลิตและพัฒนารูปแบบสิ่งประดิษฐ์อย่างต่อเนื่อง  มีการกระจายรายได้และพัฒนาองค์ความรู้ให้สูงขึ้น  โดยมีผลงานหลายชิ้นที่น่าสนใจ หากต้องการดูรายละเอียดสามารถสแกนจากคิวอาร์โค้ด หรือ ติดต่อได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา   โทร. 0-2510-9552 0-2510-9553
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 138