อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

"พระพรหมมุนี" แจงปมร้อนวัดสัมพันธวงศ์

“พระพรหมมุนี” แจงเป็นกรรมการวัดสัมพันธ์มีผู้ใหญ่ร้องขอ เรื่องพระ 3 รูปเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการวัด ขณะที่พศ.เตรียมแจกแถลงการณ์ บิดเบือนข่าววัดสัมพันธวงศาราม ส่วนสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยคขอชาวพุทธอยู่ในอาการสงบ สำหรับกรณีเจ้าคุณแป๊ะสึกวัดปากน้ำยังไม่ได้หนังสือแจ้งยืนยันเห็นตามภาพที่แชร์เหมือนกัน อังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 20.00 น.

วันนี้( 19 มิ.ย.) พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ในฐานะประธานกรรมการวัดสัมพันธวงศาราม กล่าวถึงกรณีการจัดระเบียบวัดสัมพันธวงศาราม หรือวัดสัมพันธวงศ์ ว่า การที่ตนไปเป็นประธานกรรมการวัดสัมพันธวงศ์ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ร้องขอมาให้เข้าไปช่วยกำกับดูแล  ส่วนการที่คณะสงฆ์คณะธรรมยุตแต่งตั้ง พระเทพสังวรญาณ (จิรพล อธิจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ นั้น เนื่องจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ ท่านอาพาธ ส่วนการที่ตั้งพระสงฆ์จากวัดบวรฯ มาเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์นั้น เพราะพระสงฆ์จากวัดสัมพันธวงศ์เป็นสายมาจากวัดบวรฯ 
 
พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ส่วนการประชุมกรรมการวัด ตนไปนั่งเป็นประธาน และรับฟังเท่านั้น ทั้งยังบอกด้วยว่าจะทำอะไรให้ประนีประนอมกัน  ให้เกิดความสงบในวัด ตอนนี้วัดช้ำพอแล้ว ให้ฟื้นฟูวัดให้ดี และช่วงนี้ให้ประชุมทุกเดือน ได้มีการแบ่งหน้าที่กันจัดระเบียบภายในวัดให้เรียบร้อย ให้ช่วยกันรักษาวัด แบ่งหน้าที่กันใครดูแลอะไร จะบูรณะอะไรให้วางแผนกันให้ดี  สิ่งของ และทรัพย์สินที่เป็นของท่านพระพรหมเมธี ให้ลงทะเบียนไว้ให้ชัดเจน เก็บให้เรียบร้อย เพื่อที่เมื่อคดีสิ้นสุดแล้วค่อยว่ากันอีกที ส่วนเรื่องพระ 3 รูปนั้น เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการวัด เนื่องจากทางวัดเห็นว่าพระทั้ง 3 รูป ซึ่งเป็นพระอาคันตุกะ ที่เข้ามาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์ แต่กลับมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีเงินทอนวัด ดังนั้นมติของวัดจึงให้ดูพฤติกรรมเป็นเวลา 3 เดือนก่อน เพื่อให้ปรับปรุงตัวใหม่ ให้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้เรียบร้อย แล้วค่อยพูดคุยกันอีกที 
 
ขณะที่เฟสบุ๊ค วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร ได้เผยแพร่ภาพการประชุมคณะกรรมวัดสัมพันธวงศาราม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 12.36 น.  โดยมีพระพรหมมุนี เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งลงข้อความการให้โอวาทของพระพรหมมุนี ในการประชุมดังกล่าว ว่า การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ เปรียบเสมือนพี่ปกครองน้อง ผู้ใหญ่ก็ต้องมีจิตเมตตา ผู้น้อยก็ต้องคารวะถ่อมตน ความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญ ทำงานเพื่อส่วนรวมอย่าแลถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่วัดถึงจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดี
 
 
ส่วนสมาคมเปรียญธรรม 9 ประโยค ออกแถลงการณ์ ข้อเสนอแนะให้ชาวพุทธอยู่ในอาการสงบ มีข้อความโดยสรุปว่า องค์กรชาวพุทธได้ร่วมมือกัน ร้องทุกข์กล่าวโทษ ฟ้องร้อง และร้องเรียนบุคคล รวมทั้งองค์กรผู้อาจมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต่อองค์กรตรวจสอบอำนาจรัฐ และต่อศาลสถิตยุติธรรมทุกศาลที่เกี่ยวข้อง โดยล่าสุดได้มีการร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจละเมิดต่อสิทธิ และเสรีภาพของภิกษุบริษัท โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายที่ขัดกับหลักพระธรรมวินัย ซึ่งบัญญัติรับรองไว้โดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505  ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นกระบวนการพิจารณาของศาล จึงขอเรียกร้องให้พุทธบริษัททั้ง 4 และองค์กรชาวพุทธ จงอยู่ในอาการสงบ ไม่ละเมิดต่ออำนาจศาล ไม่ก่อความวุ่นวายให้เกิดขึ้นต่อประเทศชาติและสังคม และพวกเราขอร้องให้เดียรถีย์(นักบวชนอกพระพุทธศาสนา) ทุกคน จงอย่าเข้ามาก้าวก่ายในพระพุทธศาสนา 


ด้านนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลของวัดสัมพันธวงศารามนั้น ข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ไปมีการบิดเบือนคลาดเคลื่อน และนำเสนอข้อมูลไม่ครบถ้วน ดังนั้น  ในการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) วันที่ 20 มิถุนายน นี้ หลังการประชุม ทางพศ.จะนำแถลงการณ์ของพระพรหมมุนี ผู้ช่วยวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ชี้แจงต่อสื่อมวลชนอีกครั้ง เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
 
สำหรับกรณีมีการเผยแพร่ ภาพคล้าย พระมหาศาสนมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ หรือเจ้าคุณแป๊ะ แต่งกายชุดฆราวาส คู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้รับการยืนยันจากวัดว่า พระมหาศาสนมุนี ไม่ได้กลับวัดมานานแล้ว เนื่องจากอยู่ในต่างประเทศ และไม่ทราบว่าประเทศใด ทราบเบื้องต้นว่า อยู่ยุโรป ทางวัดก็เป็นห่วงในฐานะพระวัดปากน้ำว่า เป็นเช่นไรบ้าง โดยทางวัดยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากพระมหาศาสนมุนี ว่าได้ลาลิกขาแล้วแต่อย่างใด ทางวัดก็เห็นภาพดังกล่าวที่แชร์ๆต่อๆกันมาเช่นกัน
 
   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 14