อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

สอศ.-เอสซีจีร่วมมือยกระดับผู้เรียนอาชีวะ

สอศ. สานพลังเอสซีจี พัฒนาคน-สร้างการตระหนักรู้ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมพลาสติก พุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 17.36 น.

วันนี้(30 มิ.ย.)ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การได้ร่วมมือกับบริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด และ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ผลิตท่อ อุปกรณ์พีวีซี และประตู หน้าต่างไวนิล ในเครือ SCG ครั้งนี้ เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรในระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยี ในสถานศึกษา 12 แห่ง ซึ่งเปิดสอนสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างเชื่อมโลหะ ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาเกษตรกรรม เช่น สาขางานพืชศาสตร์ และงานช่างเกษตร ให้ได้มาตรฐานระดับสากล เป็นการนำร่อง เพื่อผลิตบุคลากร และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอาชีวะสู่การแข่งขันยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งอุตสาหกรรมพลาสติก และนวัตกรรมที่ผลิตจากพลาสติกเป็นปัจจัยหลักที่สามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างและงานเกษตรกรรม  มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

เลขาธิการ กอศ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับแนวทางการดำเนินงานนั้น  สอศ. และบริษัท จะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในระบบทวิภาคี หรือการอบรมความรู้เชิงวิชาการ เช่น วิชาท่อและสุขภัณฑ์  หรือวิชางานระบบน้ำเพื่อการเกษตร ฯลฯ และการจัดทำแปลงสาธิตแบบ Smart Farmer รวมไปถึงกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสม และนำวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา ด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของบุคลากรในสายงานอาชีพ  รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสถานประกอบการ จะช่วยเติมเต็มความรู้และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    
สำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษานำร่อง 12 แห่ง ประกอบด้วย 1. วิทยาลัยเทคนิค(วท.)ดุสิต 2. วท.มีนบุรี 3. วท.นนทบุรี   4.วท. ระยอง 5. วท.ขลบุรี  6. วท.ฉะเชิงเทรา  7. วท.เชียงใหม่ 8. วท.เชียงราย 9. วท. หาดใหญ่ 10. วท. ภูเก็ต 11. วท.สุราษฎร์ธานี และ 12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี(วษท.)เพชรบุรี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%