อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

กยศ.จี้รุ่นพี่ชำระหนี้คืนกองทุนฯ

กยศ.จี้รุ่นพี่ครบกำหนดชำระหนี้คืนเงิน 5 ก.ค.นี้ "ชัยณรงค์" เผยยอดผู้ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.5 ล้านราย จากผู้กู้ยืม 5.4 ล้านราย เป็นเงินกว่า 5.7 แสนล้านบาท ชำระหนี้แล้วประมาณ 8 แสนราย จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.12 น.

วันนี้( 2 ก.ค.)นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุนฯ โดยในปีที่ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรก ทางกองทุนจะมีหนังสือแจ้งภาระหนี้ พร้อมรายละเอียดของจำนวนเงินที่ต้องชำระรายเดือนหรือรายปีให้แก่ผู้กู้ยืมได้รับทราบ หากผู้กู้ยืมไม่ได้หนังสือแจ้งภาระหนี้สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ต้องชำระด้วยตนเองได้ทาง www.studentloan.or.th และนำเงินไปชำระได้ตามช่องทางต่างๆ ได้แก่ ธนาคารที่กองทุนกำหนด เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไปรษณีย์ไทย รวมถึงใช้สแกน QR code ผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร หากผู้กู้ยืมชำระเงินล่าช้าจะต้องเสียเบี้ยปรับ โดยกรณีผิดนัดชำระหนี้เสียเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ 12-18 ต่อปี ที่สำคัญผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

“ขณะนี้มีผู้ครบกำหนดชำระหนี้ประมาณ 3.5 ล้านราย จากปัจจุบันกองทุนฯมีผู้กู้ยืมทั้งสิ้นกว่า 5.4 ล้านราย คิดเป็นเงินกว่า 5.7 แสนล้านบาท ในจำนวนนี้มีผู้กู้ยืมที่ชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้วประมาณ 8 แสนราย ซึ่งเมื่อผู้กู้ยืมสำเร็จการศึกษาและครบกำหนดชำระหนี้ ถือเป็นหน้าที่ในการชำระเงินคืน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องต่อไป อย่างไรก็ตามกองทุนฯขอบคุณผู้กู้ยืมรุ่นพี่ที่มีจิตสำนึกรับผิดชอบในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทั้งนี้หากผู้กู้ยืมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกับการชำระหนี้คืน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2016 -4888”ผู้จัดการกยศ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 61