อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

"ธัญบุรี"จัดเต็มโชว์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดเต็มโชว์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. พร้อมกับกิจกรรมเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี เพื่อแสดงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ จันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.33 น.

วันนี้ (2 ก.ค.) รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี วางทิศทางสู่การเป็น Innovative University หรือ มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม จากการมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มาสู่การพัฒนาบัณฑิตที่สามารถสร้างผลงานด้วยนวัตกรรม เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ที่สำคัญ มทร.ธัญบุรีได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการ จัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาต้นแบบ(Smart Teacher Training Academy) ได้สำเร็จแล้ว เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน ที่จะไปสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติให้แก่ประเทศ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวต่อไปว่า มทร.ธัญบุรี มีผลงานที่ประสบความสำเร็จมากมาย ซึ่งปีนี้จะนำออกมาจัดแสดงในงานวิชาการที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. พร้อมกับกิจกรรมเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี เพื่อแสดงหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ และหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี โดย พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษหัวข้อ ‘บัณฑิตพันธุ์ใหม่และอนาคตการอุดมศึกษาไทย ก้าวไกลด้วยไทยแลนด์ 4.0’ ทั้งนี้การประชุมวิชาการและเปิดบ้าน มทร.ธัญบุรี ครั้งนี้ จะมีการจัดแสดงผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์จากการประกวด Innovation Awards 2018 มากมาย  รวมถึงมีการแข่งขันรายการต่าง ๆ ด้วย  โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ฟรี  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2549 4990 หรือ www. rmutt.ac.th

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 73