อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ไฟเขียวตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เห็นชอบตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ หวังเพิ่มโอกาสผู้ต้องการเรียนระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำคนเมืองกับอำเภอรอบนอก จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.15 น.

วันนี้(9 ก.ค.) ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน(วชช.)เพชรบูรณ์ ตามที่คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเสนอ โดยที่ประชุมเห็นว่า แม้จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎ(มรภ.)เพชรบูรณ์ แต่ยังมีผู้ต้องการเรียนระดับอุดมศึกษาอีกมาก เนื่องจากเพชรบูรณ์ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาเรียนที่ มรภ.เพชรบูรณ์ด้วยความยากลำบาก ดังนั้นการตั้ง วชช.จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ที่ต้องการเรียนระดับอุดมศึกษามากขึ้น อีกทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนเมืองกับคนที่อยู่ในเขตอำเภอรอบนอกด้วย อย่างไรก็ตามสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนจะเร่งเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาจัดตั้ง วชช.เพชรบูรณ์ต่อไป

ดร.สิริกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์ ได้เสนอให้มีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นในปีการศึกษา 2562 เนื่องจากมีความพร้อมที่จะดำเนินการได้  สำหรับอีก 2จังหวัดมีการเสนอขอให้มีการจัดตั้ง วชช. คือ สุโขทัยและชุมพร นั้น ขณะนี้คณะกรรมการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนทั้ง 2แห่งอยู่ระหว่างศึกษาและจัดทำรายละเอียด ซึ่งยังไม่ได้ข้อยุติ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น