อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

เร่งหาจุดลงตัว พ.ร.บ.การศึกษาสงฆ์

ตีกลับพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม หาจุดกึ่งกลางวิทยาฐานะป.ธ.9 อีกรอบ ขณะที่สุวพันธ์ุ พยายามผลักดันกฎหมายดังกล่าวอย่างดีที่สุด หวังพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ให้มีทิศทางยิ่งขึ้น จันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.


วันนี้( 9 ก.ค.) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ...ว่า ขณะนี้ยังมีความเห็นต่างเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ โดยเฉพาะประเด็นหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) กับ สถาบันสงฆ์ ซึ่งก็มีความพยายามหาข้อยุติเกี่ยวกับความเห็นต่างเหล่านี้ โดย จึงได้ส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ให้ พศ.ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับวิทยฐานะของผู้จบการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเปรียญธรรม(ป.ธ.)9 ประโยค ซึ่งต้องมีความชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน จึงจำเป็นต้องให้ พศ.นำกลับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อปรับแก้ในบางมาตราให้เหมาะสมก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาอีกครั้งให้เร็วที่สุด
   
“ผมจะพยายามผลักดันร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม อย่างดีที่สุด  โดยเชื่อว่าการมี พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะทำให้การพัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ มีทิศทางและเป็นระบบมากขึ้น ซี่งจะเป็นประโยชน์ของทุกฝ่าย”นายสุวพันธุ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ถือว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ถูกส่งกลับมาให้ พศ.หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งที่ 2 แล้ว โดยก่อนหน้านี้ได้มีการปรับเนื้อหาไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยเป็นการปรับปรุงเนื้อหาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่เห็นด้วยในมาตรา 24 และ25  โดยคณะกรรมการจัดทำร่างพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ... ได้พิจารณาตัดมาตรา 3 ที่ระบุว่า ให้ยกเลิก (1) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2527 (2) พ.ร.บ.กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา(ฉบับที่2) พ.ศ.2540 และมาตรา 24 ที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีสนามหลวง ชั้นเปรียญธรรม(ป.ธ.) 9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี ออก และแก้ไขมาตรา 25 จากที่ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประกาศกำหนด มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ (1) ชั้นป.ธ. 5 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาตรี (2) ชั้นป.ธ. 7 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาโท (3) ชั้นป.ธ.9 ประโยค มีวิทยฐานะระดับปริญญาเอก โดยแก้ไขใหม่ และกำหนดมาตราใหม่ เป็นมาตรา 23 ระบุว่า ให้ผู้สำเร็จการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีฯ ที่ได้ทำการศึกษาเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ให้มีวิทยฐานะระดับใด ๆ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)และมหาเถรสมาคม(มส.)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    40%
  • ไม่เห็นด้วย
    60%

บอกต่อ : 98