อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ใครสั่งตั้งสอบวินัยโกงเงินเสมาได้บ้าง

ก.พ.ให้คำตอบใครมีอำนาจตั้งกรรมการสอบวินัย กรณีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.06 น.

วันนี้(10 ก.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ว่า จากที่ได้มีการหารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรณีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายสังกัด และหลายคนเป็นข้าราชการระดับสูง แล้วใครจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง และใครเป็นผู้สั่งยุติเรื่องกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ไม่ผิดวินัย นั้น ขณะนี้ ก.พ.ได้ตอบข้อหารือมาแล้วว่า ถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการสังกัดใด ก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการคนนั้นเป็นผู้พิจารณา เช่น ข้าราชการระดับ 8-9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ก็ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ ถ้าเป็นระดับ 10-11 ก็เป็นอำนาจของรมว.ศธ. ส่วนข้าราชการระดับ 10-11 สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก็เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรี

“ตอนนี้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงได้สรุปและส่งสำนวนทั้งหมดให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้ว  ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ระดับปลัด ศธ. รองปลัด ศธ. ผอ.กองทุนฯ รองเลขาธิการองค์กรหลัก เจ้าหน้าที่ และผู้รับโอนเงินอีกหลายคน”นายการุณกล่าวและว่า อย่างไรก็ตามการพิจารณาสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจพิจารณาสั่งการ  ซึ่งอาจจะพิจารณาเป็นอย่างอื่นก็ได้ ขึ้นอยู่กับใครมีมูล หรือไม่มีมูล เช่น ประมาท หรือ เข้าไปมีส่วนรู้เห็น เป็นต้น ซึ่งสำนวนทั้งหมดได้รายงาน รมว.ศธ.แล้ว

ปลัดศธ. กล่าวต่อไปว่า ส่วนการดำเนินการกับนางรจนา สินที ทราบว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน(ปปง.)ได้เข้าไปยึดทรัพย์ได้มูลค่าประมาณ 6 ล้านบาท แต่เป็นทรัพย์สินติดจำนองทั้งหมด ขณะที่เงินกองทุนฯที่ถูกโกงไปรวมทั้งสิ้น 77 ล้านบาท ส่วนการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบกำลังรอคำตอบจากกระทรวงการคลังว่าสามารถนำดอกเบี้ยกองทุนมาจ่ายได้หรือไม่

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 43