อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

จิตอาสาทำความสะอาดโบราณสถาน-วัด ถวายร.10

กรมศิลปากร ระดมจิตอาสาวัฒนธรรม ทำความดี ทำความสะอาดโบราณสถาน วัดใหม่เทพนิมิตร เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.04 น.

วันนี้(20 ก.ค.)  นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร  กล่าวภายหลังเปิดกิจกรรมจิตอาสาวัฒนธรรม ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดโบราณสถาน วัดใหม่เทพนิมิตร เขตบางพลัด กรุงเทพฯ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อสืบสาน สนับสนุน และอนุเคราะห์ งานศาสนา ศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”  กรมศิลปากรจึงจัดกิจกรรม ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์  โดยเริ่มที่ วัดใหม่เทพนิมิตรเป็นแห่งแรก   มีตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรทุกสำนัก ร่วมกับ สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและประชาชนในพื้นที่  ร่วมกิจกรรม ด้วยการตัดต้นไม้ ปรับแต่งภูมิทัศน์   กวาดลานวัด  ขุดลอกท่อ ทำความสะอาดอุโบสถ  และบริเวณโดยรอบ  อีกทั้งยังขัดล้างห้องน้ำ  ซึ่งประชาชนได้เห็นคุณค่าและช่วยกันดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น“สำหรับกิจกรรมดังกล่าวยังจัดขึ้นในส่วนภูมิภาค  ได้แก่  กิจกรรมรักษ์คูคลองโบราณนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ที่ คลองมะขามเรียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 กรกฎาคม  การทำความสะอาดคูเมืองพิมายด้านทิศใต้ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 22 กรกฎาคม  การ ทำความสะอาดพื้นที่ในเขตคูเมืองศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 24 ก.ค.   และทำความสะอาดและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้”  รองอธิบดีกรมศิลปากร กล่าว นายก่อเกียรติ  ทองผุด  นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร หนึ่งในจิตอาสาวัฒนธรรม กล่าวว่า ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดี ถวายพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ได้ทำงานเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  ได้เห็นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันอย่างสามัคคี    จึงรู้สึกเป็นคนที่มีคุณค่ามากขึ้น    ซึ่งนอกจากที่ได้เป็นจิตอาสาแล้วในครั้งนี้  ตนยังได้รับความรู้ จากการ ศึกษา ภาพจิตรกรรมฝาผนังของอุโบสถ   ที่มีความงดงาม ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รวมทั้งได้รับทราบความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งตนคิดว่าหากชาวไทย รวมพลังจิตอาสา ทั่วทั้งประเทศ จะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้า ประชาชนมีความสมานสามัคคี  ไม่มีการแบ่งแยก เชื้อชาติ ศาสนา และ สถานภาพความเป็นอยู่ ถ้าเรามีจิตสาธารณะมากๆ ยังจะส่งผลต่อการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ลดกำแพงที่กั้นระหว่างกัน  ตนเชื่อว่าการให้และการเสียสละ อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย ที่ ทำได้ทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเขินอาย เสแสร้ง แสดง เพื่อสร้างภาพ
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 699