อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562

สแกนลายผิว:ค้นหาศักยภาพตัวตน

P-PAC  ศูนย์“สแกนลายผิววิทยา” ค้นหาศักยภาพและตัวตนที่แท้จริง  เพื่อพัฒนาทักษะคนได้อย่างถูกต้อง  อาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.18 น.

สแกนลายผิววิทยา” ถือเป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เป็นเครื่องมือในการค้นหาและพัฒนาความสามารถหรือศักยภาพของบุคคล รวมถึงเป็นอีกมุมมองใหม่ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรและสังคม 


ลายผิววิทยา คือ การศึกษาความเชื่อมโยงของลายผิวบนนิ้วมือ ฝ่ามือ และฝ่าเท้ากับสมอง ที่มีนานกว่า200 ปีมาแล้ว โดยลายผิววิทยาจะมีความเกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ นิติเวชศาสตร์ พันธุกรรมและมนุษยวิทยา พบว่า ลายผิวบนลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ฝ่ามือและฝ่าเท้าถูกสร้างขึ้นช่วงเดียวกับที่เซลล์สมองของตัวอ่อนในครรภ์มารดา หรือ เรียกว่าลายผิวนี้จะติดตัวมาตั้งแต่เกิดและไม่เปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต ซึ่งมนุษย์ทุกคนจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลนั้นจะมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ หรือ มีความพยายาม มุ่งมั่น และนำความสามารถที่ซ้อนเร้นภายในออกมาใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ซึ่งความสามารถซ้อนเร้นคือ"ศักยภาพ"นั่นเอง
  

จากวิสัยทัศน์ การเห็นคุณค่าและความสำคัญของการวิเคราะห์ศักยภาพบุคคล จึงทำให้ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) สนใจและขอพิสูจน์ด้วยตนเอง พร้อมสุ่มผู้บริหารในบริษัท ไปทำการสแกนลายผิว  ซึ่งทุกคนยอมรับกับผลวิเคราะห์ เพราะสามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนรวมถึงอุปนิสัย แรงจูงใจ และวิธีที่ใช้ในการทำงานได้แม่นยำมากกว่า 90% จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้นายก่อศักดิ์ ก่อตั้งศูนย์วิเคราะห์ศักยภาพปัญญาธารา (Panyatara Potential Analysis Centre  P-PAC ) หรือ พี-แพค ขึ้นในประเทศไทย และเมื่อเร็ว ๆ นี้ ศูนย์ดังกล่าวได้ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 10 ปีไปแล้ว "ความตั้งใจแรกของผมในการนำศาสตร์นี้เข้ามาในเมืองไทย คือ ต้องการช่วยเด็กไทยได้เรียนในสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่เขาชอบ เขาถนัด และที่สำคัญ คิดว่าในแต่ละองค์กร สมาชิกทุกคนล้วนเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน อาจจะแตกต่างกันไปตามหน้าที่  ความรับผิดชอบ  โอกาส ความสามารถ  และทุกคนล้วนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของปนะเทศไม่ว่าจะยากดีมีจนทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกลไกขับเคลื่อนประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนเท่ากับพัฒนาศักยภาพประเทศขับเคลื่อนไปพร้อมกัน "นายก่อศักดิ์ กล่าว
   


นายก่อศักดิ์ เล่าให้ฟังอีกว่า  ศาสตร์ดังกล่าวถูกนำมาปรับใช้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตร(SATIT PIM)โดยทางโรงเรียนจะวิเคราะห์ลายผิวของเด็กทุกคน เพื่อให้คุณครูได้เข้าใจถึงความสามารถที่แท้จริง ความแตกต่าง ของนักเรียนเป็นรายบุคคล รู้ถึงความสามารถที่ซ่อนเร้นและดึงออกมาเพื่อพัฒนาอย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งก็สอดคล้องกับการเป็นโรงเรียนต้นแบบในศตวรรษที่  21โรงเรียนมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของเด็ก ส่วนเด็กก็จะเกิดความมั่นใจในตัวเอง ทำให้กล้าแสดงออกตามความสามารถที่โดดเด่นของตน รู้ถึงข้อระวังของตนเอง และครอบครัวจะได้สนับสนุนในสิ่งที่ลูกเป็นลูกก็จะมีความสุข  หากนำสามฝ่ายมารวมกันก็จะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน เด็กสามารถจำบทเรียนได้อย่างแม่นยำ  สนใจการเรียนรู้ พัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างถูกทางตลอดชีวิตและมีความสุข

   
พี-แพค เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการค้นหาตัวตนที่แท้จริงว่าเป็นอย่าง  แต่การจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ประสบความสำเร็จ คนคนนั้นต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่เช่นนั้นการโค้ชชิ่งก็เท่ากับเสียเงินเปล่า

                                                                                                                                                                                                                                                   พูนทรัพย์  ทองทาบ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 46