อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

"หมอธี" ยันไม่ล้มสอบอควาเรียมตั้งสอบวินัยแน่สัปดาห์หน้า

รมว.ศึกษาธิการ แจง ไม่ล้มสอบอควาเรียม ชี้ ตั้งสอบสวนวินัยสัปดาห์แน่นอน เผย เจ้าหน้าที่นิติการสป.ศธ.อยู่หว่างการจัดทำข้อมูลเชื่อมโยงความผิด ทุกอย่างยึดกฎ ก.พ.การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น พุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.45 น.

วันนี้ (25 ก.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการตรวจสอบโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือ อควาเรียม  ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ตามที่ตนได้มอบหมายให้สำนักนิติกรสำนักงานปลัด ศธ.ไปทำหนังสือสรุปตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวหลังจากที่คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงอควาเรียมสงขลา ที่มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.เป็นประธาน ได้ตรวจสอบทั้งสองเฟสเสร็จเรียบร้อยเฟสแล้ว โดยเฟสแรก เป็นประเด็น งบประมาณ  835 ล้านบาท ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงาน  เช่น การแก้ไขแบบงวดงานถึง 6 ครั้ง และเฟสสอง  ในส่วนของงบประมาณจำนวน 313 ล้านบาท  ซึ่งถูกนำมาใช้ก่อสร้างในส่วนของภายนอกอาคาร เช่น ถมดิน ขุดสระ ทำที่พักอนุบาลพันธุ์ปลาทั้งที่ภายในอาคารยังไม่เสร็จสิ้น  โดยข้อมูลในสำนวนสรุปชัดเจนเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทเอกชนและทำให้ราชการเสียหายนั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวจะไม่มีการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อย่างแน่นอน ซึ่งตนจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องภายในสัปดาห์หน้า
             
“เรื่องนี้ไม่มีมวยล้มและไม่มีคำสั่งเบรกจากผู้ใหญ่คนไหนทั้งสิ้น ซึ่งฝ่ายนิติการของสป.ศธ.เห็นว่าข้อมูลในเรื่องดังกล่าวมีผู้รับผิดชอบจำนวนมากจึงอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงผู้เกี่ยวข้องแต่ละยุคให้เกิดความชัดเจน ทั้งนี้ผู้เกี่ยวข้องที่ยังไม่ได้เกษียณอายุราชการและยังดำรงตำแหน่งอยู่ระดับ 11 ก็จะต้องตั้งประธานคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยที่เป็นระดับ 11 ด้วยกัน ซึ่งประธานผมยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครถ้าระดับ 11 ในศธ.เหลือและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ต้องให้บุคคลนั้นเป็นประธาน แต่หากไม่มีก็คงพิจารณาใช้บุคคลจากภายนอก ส่วนที่เป็นข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วก็จะส่งเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินการ สำหรับผู้ที่โดนสอบสวนทางวินัยจะพิจารณาใช้แนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการหรือไม่นั้น หากผู้เกี่ยวข้องยังดำรงตำแหน่งอยู่ในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ก็ต้องใช้มาตรการนี้ แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในหน่วยงานนั้นแล้วก็ไม่จำเป็น เพราะต้องให้ความยุติธรรมด้วย” รมว.ศธ.กล่าว
             
ต่อข้อถามว่า การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีผลในแง่กฎหมายหรือไม่เพราะไม่ได้เป็นการตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงตั้งแต่แรก นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า เรื่องนี้ตนได้ยึดกฎคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 หมวด 2 การสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น ข้อที่ 5 (2) ระบุว่า ดำเนินการสืบสวนหรือสั่งให้ดำเนินการสืบสวนและพิจารณาว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัยหรือไม่ในการนี้ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งบรรจุอาจสืบสวนเองหรือให้ข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนแล้วรายงานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้   อีกทั้งตนได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ของตนลงไปตรวจสอบตั้งแต่แรกแล้วและได้หลักฐานข้อมูลที่ชัดเจน แต่เพื่อให้เกิดความรัดกุมตนจึงได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่มีนายการุณ เป็นประธาน โดยตนได้มอบอำนาจให้คณะทำงานชุดนี้มีอำนาจเต็มเทียบเท่ากับคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง ดังนั้นจึงครอบคลุมกระบวรการสืบสวนทั้งหมด
 

 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55