อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

เร่งตั้งบอร์ดพิจารณาถอดตั๋วครูกว่า100คดี มีครูปรีชาด้วย

รมว.ศึกษาธิการ ถก บอร์ดคุรุสภา เตรียมตั้งคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ให้เสร็จภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่อเร่งตัดสินคดีเพิกถอนตั๋วครูกว่า 100 คดี ซึ่งในจำนวนนี้รวมเพิกถอนตั๋วครูของครูปรีชาคดีหวย 30 ล้านบาทด้วย พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.18 น.

เมื่อวันที่ 26 ก.ค. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจ รมว.ศึกษาธิการ เป็นผู้แต่งตั้งประธาน กมว.ได้ และในองค์ประกอบของคณะกรรมการ กมว.นั้นจะประกอบไปด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา และกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยกรรมการจากทั้งสามส่วนนี้จะแต่งตั้งโดยคณะกรรมการคุรุสภา ส่วนการเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานกมว.นั้นตนยังไม่ได้มองใคร แต่คิดวาจะต้องเลือกคนที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเป็นที่เคารพนับถือ ทั้งนี้ตนคาดว่าจะตั้งคณะกรรมการ กมว.ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

ด้านนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการเสนอบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้น บอร์ดคุรุสภาสามารถเสนอได้ไม่เกิน 4 คนต่อกรรมการ 1 คน ส่วนที่เป็นกรรมการที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ก็สามารถเสนอได้ไม่เกิน 4 คนต่อกรรมการ 1 คนเช่นกัน ขณะที่กรรมการจากคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์หรือการศึกษา ไม่เกิน 2 คน และคำสั่งหัวหน้า คสช.ฉบับดังกล่าวยังได้ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาองค์ประกอบของ กมว. ให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งเมื่อมีการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการสรรหา กมว.ตามกฎหมายใหม่ทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีเรื่องที่จะต้องผ่านการพิจารณาจาก กมว.อยู่จำนวนกว่า 100 คดี ซึ่งในจำนวนนี้มีกรณีของการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปรีชากรณีหวย 30 ล้านบาทด้วย  ดังนั้นเมื่อมีการแต่งตั้ง กมว.ชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็จะเสนอพิจารณาโดยเร็วที่สุด
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%