อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

9ศัพท์วัยรุ่นสุดฮิตปี61 หัวร้อน-นก-โดนเท-บ่องต่ง!!

วธ.เผยผลโพลวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 61 พบสังคมไทยสื่อสารศัพท์แสลงสูง สื่อความหมายผิด เด็กไทยสับสนกับการอ่าน เหตุอ่านหนังสือน้อยลง พร้อมเผย 9 คำฮิตวัยรุ่น หัวร้อน- นก-บ่องต่ง-อัลไล-เมพขิงๆ-ตะมุตะมิ-เตง-อิอิ-โดนเท พฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.05 น.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่ วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับ   “วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561"  พบว่า ร้อยละ 70.16 ทราบว่า วันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่ 29 ก.ค.ของ ทุกปี  ร้อยละ 78.14 ทราบว่า วธ.และหน่วยงานต่างๆกิจกรรม   ส่วนปัญหาการใช้ภาษาไทยที่พบและต้องเร่งแก้ไข  อันดับ 1 คือ การพูด เพราะเป็นการสื่อสารที่ง่ายที่สุดและวัยรุ่นปัจจุบันใช้ภาษาพูดกันแบบสั้นๆ ห้วนๆ  มีศัพท์แสลงมากเกินไป  หากพูดเรื่องสำคัญอาจผิดเพี้ยนหรือสื่อความหมายผิด  อันดับ 2 การเขียน เพราะใช้คอมพิวเตอร์แทนการเขียนหนังสือมากขึ้น  ลายมือเขียนอ่านยาก  ตัวหนังสือเล็ก ทำให้การเขียนคำ และตัวสะกดมักเขียนผิดพลาดบ่อยๆ  เด็กจึงควรคัดลายมือ ฝึกเขียนตัวบรรจง และอันดับ 3 การอ่าน ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เนื่องจากภาษาไทยต้องมีการผสมคำ  วรรณยุกต์ ตัวสะกด อักษรควบกล้ำ ปัจจุบันเด็กจะสับสนกับการอ่าน ส่วนหนึ่งเพราะให้เวลากับการอ่านหนังสือน้อยลง

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า  สำหรับการสำรวจคำศัพท์ที่วัยรุ่นนิยมใช้สื่อสารทั้งการพูดและการเขียนบนโลกออนไลน์  ได้แก่

1. หัวร้อน หมายถึง อารมณ์ร้อน
2. นก หมายถึง วืด หรือ ชวด
3.อิอิ หมายถึง เสียงหัวเราะ
4. โดนเท หมายถึง โดนทิ้ง
5.เตง หมายถึง ตัวเอง
6.บ่องต่ง หมายถึง บอกตรงๆ
7.อัลไล หมายถึง อะไร
8.เมพขิงๆ หมายถึง เทพจริงๆ
9. ตะมุตะมิ หมายถึง น่ารักน่าเอ็นดู 

ส่วนที่ วธ. มีการจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยภายใน 5 ปี ให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นจากวันละ 60 นาที เป็น 90 นาทีนั้น ร้อยละ 70.48 ระบุว่า ทำได้หากภาครัฐมาตรการเข้มงวด ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ และมีการผลิตหนังสือหลากหลาย น่าอ่าน น่าสนใจ ชี้แนะให้เห็นข้อดีและคุณค่าของการอ่านและปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่าน ร้อยละ 29.52 คิดว่า ทำไม่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเล่นโซเชียล ไม่มีใครบังคับ และมองว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งน่าเบื่อ 

"ขณะที่แนวทางกระตุ้นให้คนไทยหันมาอ่านหนังสือนั้น  เห็นว่า ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องผลักดันและสนับสนุนอย่างจริงจัง ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ช่วยปลูกฝัง ชี้แนะให้เห็นถึงความสำคัญสอนให้รักการอ่านตั้งแต่วัยเยาว์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่อง จัดการประกวดชิงรางวัลเพื่อเกิดแรงจูงใจ ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนให้ทุกคนหันมาอ่านหนังสือ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ผ่านทางสื่อให้หลากหลายช่องทาง เช่น โทรทัศน์ วิทยุ เฟสบุ๊ซ ไลน์  และผลิตหนังสือดี ๆ มีความหลากหลายเพื่อจูงใจผู้อ่านรวมถึงมีห้องสมุด/มุมอ่านหนังสือที่ตกแต่งสวยงามบรรยากาศดี เหมาะแก่การอ่านหนังสือ ส่วนวิธีช่วยให้เด็กไทยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง จะต้องขอความร่วมมือสถานศึกษารณรงค์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง ใช้สื่อออนไลน์ทำให้คนไทยเข้าถึงได้ง่าย เช่น  มีแอพพลิเคชั่นพจนานุกรมให้ดาวน์โหลดนำมาใช้โดยมีการเขียนที่ถูกต้อง  เผยแพร่การสอนภาษาไทยที่ถูกต้อง เช่น ทำตารางคำศัพท์ที่มักเขียนผิด  ใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมเป็นแบบอย่าง เช่น นักการเมือง นักข่าว พิธีกร นักแสดง นักร้อง นักเขียน หรือเน็ตไอดอล" รม.วัฒนธรรม  กล่าว

 

 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    77%
  • ไม่เห็นด้วย
    23%

บอกต่อ : 172