อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เด็กไทยเจ๋งคว้า 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินเคมีโอลิมปิก

เด็กเตรียมอุดมฯ เจ๋ง คว้า1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 50 จากสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐเช็ก อาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.14 น.

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่สสวท.ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 50 วันที่ 19 - 29 ก.ค. 2561 ณ กรุงบราติสลาวา สาธารณรัฐสโลวัก และกรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก โดยมีประเทศเข้าร่วม76 ประเทศ นักเรียนเข้าแข่งขัน 300 คน ประเทศร่วมสังเกตการณ์ 6 ประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลแบ่งออกเป็นเหรียญทอง 35 คน เหรียญเงิน 65 เหรียญ เหรียญทองแดง 95 เหรียญ และเกียรติคุณประกาศ10 รางวัล ผลการแข่งขันปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน ดังนี้ นายภูริทัต สุขอนันต์ชัย ได้เหรียญทอง ส่วนน.ส.พิชามญชุ์ อัศวผดุงสิทธิ์ นายภัคพล ธาดาวศิณ และนายสรรค์เปรม เตชะวิเชียร ได้เหรียญเงิน ซึ่งนักเรียนทั้ง 4 คน มาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นักเรียนคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 1 คือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อันดับ 2 ผู้แทนจากประเทศรัสเซีย อันดับ 3 ผู้แทนจากประเทศเกาหลีใต้ คะแนนทฤษฎีสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน คะแนนภาคปฏิบัติการสูงสุดคือผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน


ศ.ดร.ชูกิจ กล่าวต่อไปว่า ส่วนคณะอาจารย์ในทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม ผศ.ดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองหัวหน้าทีม ผศ.ดร.อมราวรรณ อินทศิริ จุฬาฯ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.เอกพงษ์ สุวัฒนมาลา มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้ร่วมสังเกตการณ์จากมูลนิธิ สอวน.และนายเจริญศักดิ์ เมืองแก้ว นักวิชาการ สสวท. ผู้จัดการทีม อย่างไรก็ตามคณะผู้แทนฯเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 30 ก.ค. 2561 เที่ยวบิน TG 921 เวลา 6.25 น. สสวท.จะมีพิธีรับคณะผู้แทนเวลา 7.00 น. ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2 ด้านในประตูที่ 1 บริเวณผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ
                               
 
                              
 
               

                             

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 2.39K