อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ม.วลัยลักษณ์จับมือทหารสร้างบัณฑิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือ มณฑลทหารบกที่ 41 ฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิดกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.56 น.

ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ให้คำมั่นสัญญากับผู้ปกครองของนักศึกษาว่า เราจะผลิตบัณฑิตที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง โดยเมื่อวันที่ 14ส.ค.-20 ก.ย.ที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 41 จัดโครงการ WU Next Generation Leadership 2018 ขึ้นเพื่อฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติของการเป็นผู้นำยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด “กตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำ” ตามปณิธานการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย กล่าวคือ 1. กตัญญู คือ การมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดารมารดา ผู้ปกครองและประเทศชาติ 2.รู้วินัย คือ การเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม 3. ใจอาสา คือ การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ไม่เห็นแก่ตัว มุ่งรับใช้สังคม และ 4.พัฒนาภาวะผู้นำ คือ การเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักศึกษามีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง เพราะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้องการให้นักศึกษาทุกคนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วมีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ดีและถูกต้อง

" โครงการ WU Next Generation Leadership 2018 นี้ จะฝึกเทอมละ 4 สัปดาห์ๆ ละ 4 วันๆละ 1 ชั่วโมง หลังเลิกเรียน รวม 16 ชั่วโมง ลักษณะการฝึกถึงแม้จะมีครูฝึกทหารแต่ไม่ใช่การฝึกที่รุนแรง แต่จะเหมือนการฝึกกีฬา ฝึกวินัยและได้ออกกำลังกาย นักศึกษาจะได้ความรู้และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าหลายๆคนจะได้แนวคิดและแนวทางการปฏิบัติตนดีๆเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิต โดยผู้ปกครองที่มีความวิตกกังวลสามารถเข้าร่วมการสังเกตการณ์ได้ทุกวันที่มีการฝึก" ดร. สมบัติ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20