อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

สทศ.นำตัวอย่างข้อสอบปี62ขึ้นเว็บไซต์หมดแล้ว

“สัมพันธ์”เผย สทศ.ได้นำตัวอย่างข้อสอบทุกเน็ต ที่จะสอบปีการศึกษา 62 ขึ้นเว็บไซต์หมดแล้ว ชวนนักเรียนทดลองทำ ชี้ปีนี้นำตัวอย่างข้อสอบขึ้นเร็วกว่าทุกปี เพื่อครูจะได้นำวางแผนการสอนด้วย อังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.31 น.

วันนี้ (11ก.ย.) ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบในปีการศึกษา 2562 คือการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต  วิชาสามัญ 9 วิชา  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษาหรือ วีเน็ต ทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา หรือ ไอเน็ต การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านนอกระบบโรงเรียน หรือ เอ็นเน็ต และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา หรือ บีเน็ต    ขึ้นเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th หมดแล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยเนื้อหาการสอบ (Test Blueprint)  รูปแบบและจำนวนข้อสอบจำแนกตามรูปแบบข้อสอบ และตัวอย่างข้อสอบ อย่างไรก็ตาม การที่ สทศ.ได้นำตัวอย่างข้อสอบที่จะทดสอบในปีการศึกษา 2562 ขึ้นเว็บไซต์ สทศ. เร็วกว่าทุกปี เพราะต้องการให้ครูนำนำไปใช้วางแผนในการสอนให้แก่นักเรียน   รวมทั้งให้นักเรียนเข้ามาศึกษาและทดลองทำข้อสอบต่าง ๆด้วย   ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า  สทศ.ยังได้พัฒนาระบบการทดสอบด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) เพื่อเป็นทางเลือกและขยายโอกาสทางการทดสอบ จัดทดสอบหลายครั้งได้อย่างเท่าเทียมกัน และรองรับรูปแบบข้อสอบที่ใช้สื่อสารสนเทศ เช่นภาพเคลื่อนไหว เสียง และสื่อผสม เป็นต้น  ซึ่งปัจจุบัน สทศ. มีสนามสอบการทดสอบ E-Testing จำนวน 11 สนามสอบ โดยตั้งอยู่ที่ สทศ. และ ศูนย์เครือข่าย สทศ. 10 แห่ง กระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ ม.เชียงใหม่ ม.นเรศวร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.บูรพา ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ม.วลัยลักษณ์ ม.สงขลานครินทร์ ม.ขอนแก่น และม.เทคโนโลยีสุรนารี นอกจากนี้ที่ม.บูรพา ม.ขอนแก่นและม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ยังเป็นศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย เพื่อให้การทดสอบมีความโปร่งใส มีคุณภาพ คุณธรรม ลดข้อร้องเรียนและสร้างความเท่าเทียมกันในทุกสนามสอบ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติคือเป็นห้องสอบสีขาว สนามสอบสีขาวและศูนย์สอบสีขาว ด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    99%
  • ไม่เห็นด้วย
    1%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 3.39K