อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

คณบดีลาออกจากตำแหน่งก่อน 60 ปี โชว์สปิริต

“รัฐกร” เผยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฯมรภ.หมู่บ้านจอมบึง โชว์สปิริตลาออกก่อน60 ปี ทั้งที่วาระอีกหลายปี จี้นายกสภาฯถอดถอนอธิการบดีอายุเกินราชการ เสนอรมว.ศธ.สั่งมหา’ลัยห้ามตั้งผู้บริหารทุกตำแห่งเกิน60 ปี พุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 18.16 น.

วันนี้( 12ก.ย.)ผศ.ดร.รัฐกรณ์ คิดการ ประธานที่ปรึกษาที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยว่า ตนได้ทราบว่าเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ผศ.ปัญญา คามีศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)หมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งคณบดีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) โดยให้เหตุผลเพื่อเป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ให้เพิกถอนมติสภามรภ.กาญจนบุรี ที่แต่งตั้งนายปัญญา การพานิช ให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี  เพราะเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย และนายปัญญาก็อายุเกิน 60 ปี  ทั้งนี้ผศ.ปัญญา เพิ่งได้รับการสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีเมื่อปี 2560 และจะครบวาระในปี 2564 แต่ผศ.ปัญญา จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้  ตนฝากถึงอธิการบดีทั่วประเทศที่อายุเกิน 60 ปี ควรแสดงสปิริต เพื่อเป็นไปตามคำพิพากษาของศาล

  ผศ.ดร.รัฐกรณ์   กล่าวต่อไปว่า  ส่วนกรณีที่ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)จะเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยของรัฐมาประชุมในวันที่ 15 ก.ย.นี้ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการกรณีอธิการบดีและการเสนอแต่งตั้งอธิการบดีที่มีอายุเกิน 60 ปี  นั้น ทปสท.เห็นด้วย และเรียกร้องมาโดยตลอดว่าการแต่งตั้งอธิการบดีที่เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งด้านการบริหารงานบุคคลและการรับค่าตอบแทน จนในที่สุดศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีคำพิพากษามาอย่างชัดเจนแล้วว่าการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีหรืออธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการนั้นทำไม่ได้

“ ทปสท.เสนอให้นายกสภาฯนำประเด็นอธิการบดีที่อายุเกิน 60 ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งและเสนอขอโปรดเกล้าฯและอยู่ในตำแหน่งเวลานี้  รวมทั้งตำแหน่งผู้บริหารอื่นที่เป็นผู้เกษียณอายุราชการ มาหารือ เพื่อพิจารณาถอดถอนตำแหน่ง  เพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล ส่วนที่มีข้อเสนอให้กกอ.ออกเกณฑ์กลางในการสรรหาอธิการบดีนั้น ทางทปสท.เห็นว่าไม่จำเป็น เพราะแต่ละสถาบันมีพ.ร.บ.และข้อบังคับฯในการสรรหาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผมอยากให้ออกประกาศหรือคำสั่งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ กกอ.ไปยังทุกมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการให้ดำเนินการถอดถอนและไม่ให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารจากผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วอีก”ผศ.ดร.รัฐกรณ์กล่าว.  
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    94%
  • ไม่เห็นด้วย
    6%

บอกต่อ : 211