อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562

กกอ.ขอทบทวนร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาย้ำต้องมีกองทุนฯ

กกอ.มีมติเสนอรมว.ศึกษาธิการให้ทบทวนร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษาต้องมีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อคลัง ศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 20.49 น.

วันนี้ (14ก.ย.) นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)  เปิดเผยว่า ในการประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ส่งร่างกลับให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาแล้ว ส่วนร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ...อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา นอกจากนี้ กกอ.ยังได้หารือในประเด็นที่ กกอ. เคยมีมติเห็นชอบ ร่างพ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. ในส่วนกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา  และกกอ.ยังเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการกำกับด้านงบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาอุดมศึกษา หรือนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  เนื่องจากที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษา มีความเป็นอิสระ สามารถเปิดหลักสูตรได้เอง ทั้งตั้งของบประมาณโดยตรงจากภาครัฐ แต่ในอนาคตหากสถาบันอุดมศึกษาใด ผลิตกำลังคน หรือ เปิดหลักสูตร ที่เป็นไปตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ชาติ ก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาเพิ่มเติมจากที่ได้รับ

 

ต่อข้อถามนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มอบสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไปประสานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อตัดมาตราที่เกี่ยวข้องสภาวิชาชีพและกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา  นั้น นายขจร กล่าวว่า   กกอ.เห็นตรงกันว่า เรื่องนี้สามารถขอให้มีการทบทวนได้ โดยกกอ.จะทำรายงานถึง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องมีกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษา และเพื่อให้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ชี้แจงต่อกระทรวงการคลังให้เข้าใจถึงเหตุผลและความจำเป็น หากกระทรวงการคลังเห็นชอบกองทุนฯก็จะคงอยู่ได้ต่อไป
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 25