อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 กันยายน 2564

สรุปยอดครูคื่นถิ่นปี 61 ได้ 2,874คน

สกอ.สรุปยอดครูคื่นถิ่นปี 61 ได้ 2,874คน ไม่ตามเป้าพบ 4สาขาไม่ได้เด็กเลย เตรียมคืนอัตราเหลือต้นสังกัด อังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 16.13 น.

วันนี้ (18 ก.ย.) ดร.สุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ในส่วนของนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยคัดเลือกจากเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ได้สรุปผลการคัดเลือกดังกล่าวเรียนร้อยแล้ว ผลปรากฎว่า คัดเลือกนิสิตนักศึกษาได้ จำนวน 2,874 คน จากอัตราที่มีบรรจุ 4,156 คน  ใน 35 สาชาวิชา ใน41 สถาบัน  อย่างไรก็ตามการที่สกอ.ได้เด็กไม่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจจะเนื่องจากหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เข้มข้น  ขณะเดียวนิสิตนักศึกษากลุ่มนี้จะต้องเรียนอีก 5 ปีถึงจะได้บรรจุ  และระหว่างที่เรียนแต่ละชั้นปีจะต้องมีผลการเรียน 3.00 ดังนั้นเด็กบางคนไม่อยากเสี่ยงเข้ามาเรียน เพราะกลัวว่าเรียนแล้วจะทำไม่ได้ตามสกอ.กำหนด จึงตัดสินใจไม่มาเรียน  ส่วนบางสาขาที่ไม่ได้เด็กเลย อาจจะเป็นเพราะไม่มีเด็กที่คุณสมบัติครบตามที่กำหนดทั้งนี้ในส่วนของอัตราที่เหลือจะต้องส่งคืนให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
 
ดร.สุเมธ กล่าวต่อไปว่า  โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกที่บรรจุได้ในสาขาวิชาต่าง ๆได้แก่  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ  7 อัตรา  การศึกษาพิเศษ  38อัตรา  เกษตรกรรม  24 อัตรา  คณิตศาสตร์ 443 อัตรา คหกรรมศาสตร์  8 อัตรา คอมพิวเตอร์47 อัตรา เคมี 20 อัตรา  เครื่องกล(ช่างยนต์)  2 อัตรา เครื่องมือกล(ช่างกลโรงงาน) 1 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 22 อัตรา   ชีววิทยา 23 อัตรา ดนตรีไทย 6 อัตรา ดนตรีศึกษา  8 อัตรา ดนตรีสากล 1อัตรา ทัศนศิลป์ 3  อัตรา นาฎศิลป์ 11 อัตรา ปฐมวัย 184  อัตรา  ประถมศึกษา 377 อัตรา พลศึกษา 124อัตรา  ฟิสิกส์ 19 อัตรา  ภาษาไทย 513 อัตรา ภาษาอังกฤษ 363  อัตรา  วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) 223  อัตรา  วิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา  วิศวกรรมโยธา(ไฟฟ้ากำลัง) 1 อัตรา วิศวกรรมอุตสาหการ 1อัตรา ศิลปะ  45 อัตรา สังคมศึกษา 329 อัตรา สุขศึกษา  24 อัตรา อิเล็กทรอนิกส์(ไฟฟ้าสื่อสาร) 2 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 3 คน ส่่่วนเทคนิคโลหะ(ช่างเชื่อม)  สถาปัตยกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจศึกษา/เลขานุการไม่มีเด็กผ่านเกณฑ์
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    56%
  • ไม่เห็นด้วย
    44%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 385