อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563

ชวนคนไทยน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณร.9 สวรรคตครบ 2 ปี

รัฐบาล-วธ. เปิดนิทรรศการสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนได้น้อมรำลึก “องค์อัครศิลปิน” ขณะที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม -วัดบวรนิเวศวิหาร จัดบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศล พร้อมเปิดให้ประชาชนถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร 13 ต.ค.นี้ตลอดทั้งวัน ศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.44 น.

วันนี้(12 ต.ค.) ที่ฮอลล์ออฟเฟรม ศูนย์การค้าสยามพารากอน กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดนิทรรศการสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2561 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานนิทรรศการสุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9 ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ทรงมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับศิลปิน และงานศิลปะ เป็นอันมาก โดยสรุป 3 ประการ ได้แก่ประการแรก ทรงเป็นศิลปิน ที่สร้างสรรค์ผลงานด้วยฝีมือพระองค์เอง ทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ถ่ายภาพ งานเขียน วรรณกรรม แปลหนังสือ  ประจนเป็นที่ประจักษ์โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงน้อมเกล้าถวายพระราชสมัญญาในฐานะองค์อัครศิลปิน 

นายวิษณุ กล่าวต่อไปว่า ประการที่ 2 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงทำนุบำรุงศิลปะหลากหลายสาขา  ทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศิลปินทั้งหลาย ทรงพระวิริยะอุตสาหะไปทอดพระเนตร และพระราชทานรางวัลในการประกวดหรือชนะเลิศของศิลปินด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาทอง ใบโพธิ์ทองคำ แผ่นเสียงทองคำ สุพรรณหงส์ทองคำ เป็นต้น ทั้งยังทรงใส่พระราชหฤทัยในการทำนุบำรุงศิลปะไทยอีกหลายสาขา นอกจากนี้ทรงเป็นปฐมบูรพาจารย์ในการครอบครูศิลปิน ทำให้งานศิลปะไทยหลายอย่างได้รับการสืบทอดต่อมา หากพระองค์ไม่ทรงสืบทอดต่องานศิลปะไทย ก็จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ และอาจสูญสิ้นลง ขณะเดียวกันได้พระราชทานคำแนะนำให้กับศิลปิน ครูศิลปะ อีกเป็นอันมาก ซึ่งแต่ละคนได้รับพระมหากรุณาธิคุณทราบเรื่องนี้ไว้ได้โดยเฉพาะตัว ทั้งนี้วธ.มีดำริที่จะรวบรวมสิ่งเหล่านี้มาประมวลเป็นองค์ความรู้ เพื่อเผยแพร่ต่อไปในอนาคตทั้งเบื้องหลังการถ่ายทำ การแต่งเพลง การขับร้อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความบางอย่างมีที่มาจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรสูญหายไปกับกาลเวลารองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ประการที่3 พระองค์ทรงทำให้เกิดงานศิลปะ ที่เกิดขึ้นตลอดรัชสมัยเป็นอันมากที่สุดมากกว่าช่วงระยะเวลาใดๆที่ผ่านมา มีทั้งศิลปะร่วมสมัย และงานศิลปะไทยตามแบบโบราณ ในส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้นำในส่วนเฉพาะในงานศิลปะไทยในรัชสมัย เฉพาะในส่วนของภาพยนตร์ไทย ละครโทรทัศน์ไทย และบทเพลงไทย มาจัดแสดง และในโอกาสต่อไปวธ.จะนำศิลปะในด้านอื่นๆมาเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในส่วนนี้และเผยแพร่ศิลปะไทยให้เป็นที่รู้จักยิ่งๆขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเป็นพระผู้พระราชทานกำลังใจส่งเสริมจนทำให้เกิดศิลปินผู้ยิ่งใหญ่สืบต่ออีกพระองค์หนึ่ง คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งเคยพระราชนิพนธ์ด้วยพระองค์เองว่า สมเด็จพระราชบิดา ให้ทรงเป่าแซกโซโฟน ให้ทรงเล่นดนตรีไทย ให้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง บางเพลงสมเด็จพระเทพฯ ทรงพระราชนิพนธ์เนื้อร้อง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง ในวาระสำคัญที่จะมาถึงในวันที่ 13 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ 2 ปี  รัฐบาลได้จัดให้มีกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อน้อมรำลึกถึงรัชกาลที่ 9 ซึ่งการจัดงานของวธ.นี้ขอให้ประชาชนรำลึกไว้ว่า กิจกรรมที่จัดแสดงเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 โดยจะใช้เวลาน้อมรำลึกถึงการสวรรคตเป็นพลังทำให้คิดสร้างสรรค์งานศิลปะดีๆให้ยิ่งใหญ่ไพศาลต่อไป


“ตลอดที่รัฐบาลบริหารประเทศ ได้พยายามสืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คำนี้ ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ อยู่ในกฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ เพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามจะต้องนึกถึงคำนี้เอาไว้ อีกประการหนึ่ง คือ โครงการพระราชดำริที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงทำไว้มากมายนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10พระราชทานแนวทางแก่รัฐบาล ให้เดินหน้าสานต่อไป และพระองค์เองก็จะทรงลงมาทำในด้านจิตอาสาด้วย ซึ่งทุกอย่างจะต้องไม่หยุดนิ่ง แล้วต้องได้รับการต่อยอดขยายผลให้ยิ่งๆ ขึ้น  ซึ่งไม่เพียงแต่รัฐบาลชุดนี้ แต่หมายรวมถึงรัฐบาลชุดต่อไปจากนี้ด้วย”นายวิษณุ กล่าว
 
สำหรับวัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นในวันที่ 13 ต.ค.เวลา 06.30 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อัมพโร) เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถครบรอบ 2 ปีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในเวลา 07.00 น.มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 60 รูป เวลา 17.30 น.พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล ส่วนที่วัดบวรนิเวศวิหาร กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา 06.00 น. โดยมีสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธาน ในเวลา 20.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศล โดยทั้งวัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคาร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ตลอดทั้งวัน ขณะที่วัดบวรนิเวศวิหาร ได้เปิดให้ประชาชนได้ถวายสักการะพระบรมราชสรีรางคารได้เป็นประจำทุกวัน ในการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
   
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32