อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

7 ปี สายใยรักแห่งครอบครัวฯ สุข-สนุก-อิ่มเอมช่วยเหลือเกษตรกรไทย

จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 00.00 น.

น้อมนำหลักเบญจวิถีการพัฒนาของโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มาส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยจนสามารถเลี้ยงปากท้อง สร้างความสุขอบอุ่นสู่ชุมชนทั่วประเทศ ล่าสุด กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย 10 หน่วยงาน จัดงานมหกรรม “7 ปีสายใยรักแห่งครอบครัวฯ 2555” ระหว่างวันที่ 8-16 ธ.ค. 2555 ภายในอาคาร7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในวันที่ 8 ธ.ค.เวลา 11.30 น. ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเป็นประธานเปิดงาน พ่องานใหญ่ วิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยถึงการจัดงานภายใต้แนวคิด “สายใยรัก สายใยครอบครัว สายสัมพันธ์ชุมชน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา และในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ในวันที่ 9 ธ.ค.นี้

สำหรับกิจกรรมในงาน เกรียงไกร คะนองเดชชาติ ที่ปรึกษาและผู้ถวายงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เผยว่า มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคจากทั่วประเทศกว่า 600 ร้านค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์จากร้าน 904 ศิลปาชีพ, ผ้าหม้อห้อมอ่อนน้อม จ.แพร่, ผ้าไหมสุรินทร์, ขนมจีนอบแห้ง จ.เลย, หมี่เบตง จ.ยะลา , กะปิกุ้งเคย จ.ระยอง, ผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก จ.อ่างทอง, ผลิตภัณฑ์จักสานผักตบชวา จ.ชัยนาท, ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา จ.บุรีรัมย์, เสื่อต้นกก จ.พิษณุโลก, กระเป๋าใยตาล จ.สงขลา ฯลฯ ส่วนไฮไลต์คือการจัดแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการสายใยรัก สายใยครอบครัว สายสัมพันธ์ชุมชน และนิทรรศการสายใยรักเฉลิมพระเกียรติ “ภาพในดวงใจราษฎร์ ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขทวยราษฎร์” แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ได้พระราชทานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ทรงงานหนักเพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่นและเข้มแข็ง ผ่านหลักเบญจวิถีการพัฒนาคือ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครัวเรือน พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างสรรค์การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้นคือ การให้บริการ ศาลาบำบัดทุกข์ บำรุงสุขโดยจัดหน่วยบริการเชิงรุก ในรูปแบบของเคาน์เตอร์บริการงานทุกอย่างที่เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียว เช่น งานทะเบียนราษฎร ได้แก่ บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน รับคำร้องแก้ไขทะเบียนบ้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล จดทะเบียนสมรส, งานบริการด้านที่ดิน ได้แก่ สอบถามราคาประเมินที่ดิน รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่ดิน, งานให้ความรู้ด้านภัยต่าง ๆ ได้แก่ การให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,  การรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า รับชำระค่าไฟฟ้า รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้า, งานบริการน้ำได้แก่ การรับคำร้องขอติดตั้งประปา และบริการชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ, งานเกี่ยวกับบ้านได้แก่ การให้ความรู้เกี่ยวกับขอปลูกบ้านหรือต่อเติมอาคาร ตอบคำถามเกี่ยวกับผังเมืองและมีแบบบ้านให้ประชาชนเลือก และงานสร้างความเป็นธรรมในสังคม ได้แก่ การรับเรื่องร้องทุกข์การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนบริการจัดกระเช้าของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่อีกด้วย.



คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 0