อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562

บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ช่วยวิสาหกิจชุมชนแก้ปัญหาการตลาด

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี โชว์ผลงานการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชน แก้ปัญหาการตลาด ในงานมาร์เก็ตติ้งเดย์ 2018 จันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 17.50 น.

ผศ.ดร.นาถรพี ชัยมงคล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี เปิดเผยว่า นับเป็นอีกความสำเร็จของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ในการจัดอีเวนต์ใหญ่ “มาร์เก็ตติ้งเดย์ 2018”  รายวิชาปฏิบัติที่ใช้ลักษณะการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning หรือ WIL. ผสมผสานกับบริการวิชาการ ซึ่งได้มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่จริงในวิสาหกิจชุมชนหรือสถานประกอบการ ศึกษาประเด็นปัญหา วิเคราะห์และแก้ปัญหาการตลาด โดยรายวิชาปฏิบัติ WIL. มีด้วยกัน 5 กลุ่มรายวิชา คือ การบริหารการตลาด การบริหารการขาย การตลาดลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารการค้าปลีกและการบริหารสินค้าในธุรกิจการค้าปลีก ซึ่งภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงาน การนำเสนอชุดการแสดง การเสวนาวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม สร้างประสบการณ์และเป็นการนำความรู้จากที่เรียน มาประยุกต์ให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
    
“การเรียนในห้องเรียนอาจไม่เพียงพอสำหรับการศึกษาในปัจจุบัน เราจึงปรับรายวิชาการเรียนการสอนเข้ากับการทำงาน ผ่านโจทย์ปัญหาจริงจากการลงพื้นที่ชุมชน ซึ่งสามารถกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการคิดแก้ปัญหา นำสิ่งที่เรียนมาช่วยหาคำตอบในเชิงธุรกิจ และยังช่วยให้นักศึกษามีความเข้มแข็งทางวิชาการและเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงเกิดเครือข่ายเพื่อการทำงานในอนาคตด้วย” ผศ.ดร.นาถรพี กล่าว

ด้าน ดร.ถนอมพงษ์ พานิช หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่านักศึกษาลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน 6 แห่ง เช่น จ.ปทุมธานี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านลำบัวลอย, รอยส์ร้อยสร้อยแฮนด์เมด จิลเวอร์รี่, ข้าวกล้องหอมดำสูตะบุตร, ขนมปังกรอบ, เห็ดสวรรค์, วิสาหกิจชุมชนบ้านย่านาง, อรรถวีร์ ขนมกง, ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาตราท้องอิ่ม, น้ำสมุนไพรธัญพร, น้ำพริกพวงแก้ว, เพ็ญวดีเฮิร์บ, เก้าอี้มหัศจรรย์ และวิสาหกิจชุมชนสวนเราเกษตรอินทรีย์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ออแกนิค จ.อยุธยา โรตีสายไหมแม่รัตนา จ.ฉะเชิงเทรา วิสาหกิจชุมชนอาราปิก้า จ.นครนายก วิสาหกิจกลุ่มแม่บ้านลำบัวลอย จ.สระบุรี ขนมบ้านไม้เมือง และ จ.สระแก้ว วิสาหกิจชุมชนเครื่องหนังบุญเพ็ง  ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รวมกิจกรรมรายวิชากลยุทธ์การตลาดและการวางแผน การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน โดยมีนี้นักศึกษานานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ช่วยวิสาหกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสื่อสารการตลาด และการตลาดดิจิตอล ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชุมชนและเจ้าของสถานประกอบการ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน และเป็นการเรียนที่มุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ Hands-On ที่ตรงตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bus.rmutt.ac.th หรือ www.facebook.com/Bus.rmutt
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 104