อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

"สัมพันธ์"แจงปฎิทินสอบแกต-แพต62

“สัมพันธ์”แจงสอบแกต-แพต ปี 62 เสนอฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ว ย้ำให้ความสำคัญการกับเลือกตั้ง พุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 15.15 น.

วันนี้ ( 24 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงาน   ตามที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ New Gen Network – พรรคอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความระบุว่า เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)ได้ประกาศปฎิทินการทดสอบความถนัดทางวิชาทั่วไป หรือ แกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ แพต  ปีการศึกษา 2562 วันที่ 23-26 ก.พ.2562   ซึ่งในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 อาจเป็นวันเลือกตั้ง จะทำให้เด็ก ม.6 ที่อายุ 18 ปีแล้ว รวมไปถึงบุคลากรในโรงเรียน ครูอาจารย์ ที่ต้องจัดสอบ อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ จึงขอเสนอให้ สทศ.หรือ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาปรับเปลี่ยนวันสอบหรือวันเลือกตั้ง วันใดวันหนึ่ง เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ออกไปใช้สิทธิกำหนดอนาคตของตนเอง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ร่วมลงชื่อเพื่อเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนวันสอบและวันเลือกตั้งให้ไม่ซ้อนทับกันด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  ผอ.สทศ. กล่าวว่า   สทศ. ได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 23 ส.ค.ผ่านมา  เพื่อให้พิจารณากำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากตรงกับแกต-แพต ปีการศึกษา 2562 ซึ่งทาง กกต.ว่าแจ้งว่า การกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น เป็นเพียงการกำหนดวันเพื่อการเตรียมการในเชิงบริหารของ กกต.ส่วนผู้มีอำนาจในการประกาศพระราชกฤษฎีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน้าที่และอำนาจของฝ่ายบริหาร  ขณะเดียวกัน ในวันที่ 27 ก.ย. สทศ.ได้ส่งหนังสือนำเรียนถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณานำเรื่องข้อขัดข้องดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายบริหาร โดยรมว.ศึกษาได้แจ้งให้ สทศ. ทราบว่า จะดำเนินการนำเสนอต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาต่อไป

   “สทศ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ม.6 หรือสูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นผู้มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ จึงเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560    หากมีการยืนยันวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 ก.พ. 2562 สทศ. จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    67%
  • ไม่เห็นด้วย
    33%

บอกต่อ : 36