อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

18  หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นแท่นต้นแบบดีเด่นระดับภาค

รัฐบาล ชื่นชมคณะสงฆ์พัฒนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สร้างคนดีให้สังคม พร้อมเชื่อมหน่วยอบรมประจำตำบล วัดประชารัฐสร้างสุข ปลุกวัดกลับมาเป็นศูนย์กลางชุมชน ขณะที่ 18 หมู่บ้านรักษาศีล 5 ขึ้นแท่นต้นแบบดีเด่นระดับภาค พุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16.10 น.

วันนี้(31 ต.ค.) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง  จังหวัดนครปฐม นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เป็นประธานมอบโล่ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่น ระดับจังหวัด  ระดับภาคการปกครองคณะสงฆ์ ประจำปี 2561  โดยระดับจังหวัด มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้รับการคัดเลือก จำนวน 139 หมู่บ้าน จาก 77 จังหวัด  ส่วนระดับภาค มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้รับการคัดเลือก จำนวน 18 หมู่บ้าน ดังนี้ ภาค 1 หมู่บ้านสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ ภาค 2 หมู่บ้านบางเจ้าฉ่า จังหวัดอ่างทอง ภาค3 หมู่บ้านชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี ภาค 4 หมู่บ้านด่านช้าง จังหวัดเพชรบูรณ์ ภาค 5 หมู่บ้านน้ำพริก จังหวัดพิษณุโลก ภาค 6 หมู่บ้านหนองฮ่าง จังหวัดเชียงราย ภาค7 หมู่บ้านเตาปูน จังหวัดลำพูน ภาค 8 หมู่บ้านโนนยาง จังหวัดหนองคาย ภาค9 หมู่บ้านดอนดู่ จังหวัดขอนแก่น ภาค 10 หมู่บ้านภู จังหวัดมุกดาหาร  ภาค 11 หมู่บ้านยางใหม่ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาค 12 หมู่บ้านคีรีวัน จังหวัดนครนายก ภาค 13 หมู่บ้านน้ำใส จังหวัดจันทบุรี  ภาค 14 หมู่บ้านคลองน้ำเค็ม จังหวัดนครปฐม ภาค 15 หมู่บ้านประสาทสิทธิ์ จังหวัดราชบุรี ภาค 16 หมู่บ้านวังฆ้องจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 17 หมู่บ้านบางขยะ จังหวัดพังงา และภาค18 หมู่บ้านทุ่งแหลกลาง จังหวัดสงขลา

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลขอขอบพระคุณคณะสงฆ์ทั่วประเทศ ที่ได้ช่วยพัฒนาสังคมมาโดยตลอด ที่จะสร้างคนดี สังคมดี หากรัฐบาลทำงานเพียงลำพังก็คงไม่เกิดผล ซึ่งตนพบว่า โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้ดำเนินการมาตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้เห็นความก้าวหน้า การพัฒนาโครงการมาตลอด โดยโครงการที่คณะสงฆ์ได้ดำเนินการทั้งหมด ทุกโครงการขับเคลื่อนสังคม ช่วยให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้น ซึ่งความสุขเหล่านั้น ไม่ได้เกิดจากเงินทอง แต่สุขอยู่บนพื้นฐานของความไม่เบียดเบียน ซื่อสัตย์สุจริต ครอบครัวที่เข้มแข็ง ไม่หลงผิดอบายมุขต่างๆ นอกจากนี้ ตนได้ลงไปเห็น หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อปต.)ในพื้นที่หลายจังหวัด  มีการส่งเสริมสัมมาชีพ ส่งเสริมศีลธรรม ถือว่า ทำงานเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข จะทำให้วัดกลายเป็นที่พึ่งศูนย์กลางของชุมชนอย่างแท้จริง

“ผมพยายามที่จะบูรณาการหน่วยงานที่ดูแลมาเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีสมาชิกชุมชนหมู่บ้านกว่า 13 ล้านคน ผมอยากเห็นกองทุนหมู่บ้าน เป็นกองทุนที่ดำเนินการด้วยระบบคุณธรรม หลายกองทุนพึ่งพาวัด บางกองทุนมีเจ้าอาวาสเป็นประธานกองทุน อยากเห็นให้เกิดการบูรณาการ โดยรัฐบาลได้ส่งงบประมาณไปอุดหนุนกองทุนเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายแห่งประชาชนยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างโปร่งใสสุจริต ดังนั้น ผมจะนำหลักธรรมเข้าไปเชื่อมโดยใช้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เข้าไปเชื่อมกับงานกองทุนหมู่บ้าน หากทำได้สำเร็จ เชื่อว่า กองทุนหมู่บ้าน จะเป็นกองทุนหมู่บ้านคุณธรรมที่ทำให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 52