อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

แม่ทัพภาค 4 ฝากนักศึกษาร่วมแก้ปัญหาใต้

แม่ทัพภาค 4 เผยนโยบายเร่งด่วนแก้ปัญหายาเสพติดฝากนักศึกษาช่วยเป็นหู เป็นตา และมีส่วนร่วมจัดการปัญหาในพื้นที่ เปิดตู้ ปณ. รับฟังความคิดเห็นประชาชน พุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.19 น.

วันนี้ (7 พ.ย.) ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  แม่ทัพภาคที่ 4  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม พบปะเสริมสร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้แก่นักศึกษาในสถานศึกษา ภายใต้หัวข้อ “วันฟ้าโปร่งที่รูสะมิแล” โดยผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีม.อ. รศ.อิ่มจิต   เลิศพงษ์สมบัติ   รองอธิการบดี ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี คณะผู้บริหารและนักศึกษา ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น   โดย  พล.ท.พรศักดิ์ กล่าวถึงนโยบายแนวทางการแก้ปัญหาในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ยึดมั่นนโยบายรัฐบาลในกรอบยุทธศาสตร์ชาติความมั่นคง  ให้ทุกภาคส่วนมีการบูรณาการ การมีส่วนร่วมดูแลพื้นที่ ให้เกิดสันติสุข ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยไม่สร้างเงื่อนไข  สำหรับแนวนโยบายเร่งด่วนคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะทุกคนต่างยอมรับว่าปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายสำคัญ เป็นตัวทำลายความสงบสุขของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงยิ่งกว่าภัยใดๆ


“ที่ผ่านมาได้มีการประสานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม โดยการบำบัดรักษาและฝึกอาชีพ ส่วนผู้ค้าจะดำเนินการตามกฎหมาย  ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ควบคู่กับการทำพื้นที่ให้ปลอดภัย ภายใต้กรอบกฎหมายและแนวทางสันติวิธี” พล.ท.พรศักดิ์กล่าวและว่าฝากให้นักศึกษา  เป็นหูเป็นตาแจ้งเรื่องราว ร้องทุกข์ เบาะแสอื่นๆ เพื่อร่วมกันมีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างสันติวิธี  โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  เปิดตู้ ปณ.41 ปณจ.ยะลา 95000  เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26