อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

มส.-พศ.ใช้กฎหมาย-ระเบียบแก้ปัญหาบุกรุกที่วัดร้างได้ผล

คณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ รายงานผลแก้ปัญหาบุกรุกที่วัดร้างมหาเถรสมาคม รับทราบ ชี้ใช้วิธีการเจรจาได้ผล แก้ปัญหาได้มากกว่าร้อยละ 60 เน้นบังคับใช้กฎหมาย-ระเบียบอย่างเคร่งครัด พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.วันนี้(8 พ.ย.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมมส.ได้รับทราบการรายงานผลของ(พศป.)โดยเฉพาะการจัดประโยชน์ที่วัดร้าง การจัดประโยชน์ในพื้นที่เขตที่มีพระสงฆ์ ซึ่งปัจจุบันการกันเขตจัดประโยชน์ การกำหนดค่าเช่า การแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่วัดร้าง ถือว่ามีความรอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้น โดยยึดระเบียบและข้อกฎหมายเป็นหลักอย่างเคร่งครัด พบว่า สามารถแก้ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตได้หลายเรื่อง โดยเฉพาะการบุกรุกพื้นที่วัดร้าง เนื่องจากที่ผ่านมาใช้ระบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ทำให้กฎกติกาเกิดความหย่อนยาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นจำนวนมาก

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้เมื่อคณะกรรมการพศป.ใช้ระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดส่งผลให้ การแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่วัดร้างในจังหวัดใหญ่ๆของประเทศ เช่น พระนครศรีอยุธยา เชียงใหม่ สุโขทัย นครศรีธรรมราช เป็นต้น มีปัญหาลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะ 3-5 ปีที่ผ่านมา มากกว่า ร้อยละ 60  โดยคณะกรรมการพศป.ได้แจ้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ทุกจังหวัดลงไปแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง รวมทั้งทำความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความขัดแย้งด้วย ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา เกิดจากขาดการสร้างความเข้าใจต่อประชาชน

 “ทุกวันนี้พศจ.ลงพื้นที่ชี้แจงต่อผู้อาศัยที่วัดร้างโดยตรง พร้อมกำหนดเขตให้เห็นชัดเจนว่า มีพื้นที่เท่าใด ค่าเช่าเท่าไหร่ มีการรุกล้ำเพื่อนบ้านหรือไม่ ก็ดำเนินการปักหลักที่ชัดเจนต่อผู้เช่า รวมทั้งมีการทำสัญญาที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดความสบายทุกฝ่าย การคิดค่าเช่าตามที่มีอยู่จริง โดยอัตราเช่าในพื้นที่มีกำหนดที่ชัดเจนไม่มีใครไปอ้างขึ้นมาได้ ซึ่งยึดราคาประเมินที่ดินเป็นหลักในการคิดค่าธรรมเนียม ค่าเช่า วัตถุประสงค์การเช่า ถือว่า ยังมีราคาที่เหมาะสมไม่แพง”รองโฆษกพศ.กล่าว
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 28