อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

"บิ๊กน้อย"จี้สอศ.ยกคุณภาพสถานศึกษา

“สุรเชษฐ์”คาดหวังเปิดเทอมปี 62 สถานศึกษาอาชีวะรัฐคุณภาพใกล้เคียงกันทั้งประเทศ ย้ำผู้บริหารมีเอกภาพแห่งความพยายาม พัฒนาสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ พฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.36 น.

วันนี้(8 พ.ย.)พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ว่า การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นปีงบประมาณ 2562  ที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับทราบถึงนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพ และตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยสถานศึกษาต้องพัฒนา  3 ประการ  คือ  1.เอกภาพแห่งความพยายาม ยึดหลักทำงานต้องสำเร็จและดูแลผู้ร่วมงานอย่างดี เน้นความพยายามเข้าใจ และพยายามร่วมมือ 2.สร้างการศึกษาที่เข้มแข็ง คุณภาพที่แข็งแกร่ง ภาพลักษณ์ที่ดี สร้างงาน สร้างอาชีพแก่ผู้เรียน และความร่วมมือ และ 3.หลักธรรมาภิบาล
       
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายในการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะต้องมีการพัฒนาข้อมูลและการปรับปรุงเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจมาตรฐานของศูนย์ฯ และให้มีการประกวดศูนย์ฯ ต่างๆ นอกจากนี้ในการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่มีการจัดระดับคุณภาพ ก็ต้องมีการพัฒนายกระดับทุกแห่ง โดยตั้งเป้าหมายว่า ภายในวันที่ 16 พ.ค.2562 จะมีสถานศึกษาอาชีวะรัฐที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทั่วประเทศ
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    50%
  • ไม่เห็นด้วย
    50%

บอกต่อ : 75