อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

จี้สอบเชิงลึกสุ่มตรวจเจอ '121นร.ผี'โรงเรียนพื้นที่จ.อุบลฯ

ป.ป.ท. สุ่มตรวจเจอ "โรงเรียน" ในพื้นที่ จ.อุบลฯ มี "เด็กนักเรียนผี" 121 คน จี้สอบเชิงลึกประเด็นเบิกจ่ายงบอุดหนุนฯ-โยกย้ายผู้บริหารโรงเรียน พฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.20 น.

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในการเร่งรัดขยายผลตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังได้รับการร้องเรียนว่าโรงเรียนในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตจังหวัดใกล้เคียงบางแห่งมีรายชื่อนักเรียนเกินเข้ามาในบัญชีชื่อนักเรียนที่มีอยู่จริง หรือนักเรียนผี 

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวว่า จากการสุ่มตรวจที่โรงเรียนตาลสุมพัฒนา อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี เบื้องต้นพบว่า จำนวนนักเรียนตามใบรายชื่อที่เข้าเรียนประจำปีการศึกษา 2561 มีเพียง 406 คน ซึ่งไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนที่อยู่ในระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center 2016: DMC) ที่แจ้งไว้จำนวน 527 คน  โดยมีจำนวนต่างกันถึง 121 คน ซึ่งอาจส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อขนาดของโรงเรียน ทั้งนี้ สำนักงานป.ป.ท. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ว่าสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียนหรือไม่และจะขยายผลไปสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนฯ ว่า มีความถูกต้องและสอดคล้องกันหรือไม่ และจะตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการคงสถานะขนาดของโรงเรียนไว้โดยอาศัยจำนวนนักเรียนในระบบ DMC เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ในการโยกย้ายผู้บริหารของโรงเรียนด้วย

“สำนักงาน ป.ป.ท. เห็นว่า รูปแบบของการกระทำดังกล่าวข้างต้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ท. จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อไป” พ.ต.ท.วันนพ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 114