อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

"ทรายทอง พวกสันเทียะ"นั่งรักษาการผอ.สทศ.

บอร์ดสทศ.ตั้ง “ทรายทอง พวกสันเทียะ” รักษาการ ผอ.สทศ. เพราะร้องเรียนสรรหาผอ.สทศ.คนใหม่ไม่จบ ส่วน “ตวง” ตอบรับร้องเรียน “อุทุมพร” แล้ว ขณะที่บอร์ดเงียบ จันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 17.18 น.

วันนี้ (3ธ.ค.) ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีต ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)  กล่าวว่า ตามที่ตนได้ทำหนังสือถึงนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และศ.นพ.อุดม  คชินทร  รมช.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สทศ.คนใหม่ แทน รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์  และตนยังได้ทำหนังสือถึงนายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) เพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวเช่นกัน และเมื่อเร็ว ๆ นายตวง ได้ส่งหนังสือถึงตนแจ้งให้ทราบว่าทางสนช.ได้รับหนังสือร้องเรียนของตนแล้ว ที่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมคณะกรรมการบริหารหรือบอร์ดสทศ.เรื่องการสรรหาผอ.สทศ.คนใหม่เนื่องจากมีประเด็นข้อสงสัยถึงการทำหน้าที่ของบอร์ดสทศ.ในการดำเนินกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นผอ.สทศ.ที่ไม่โปร่งใสและไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงาน และอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากลั่นกรองทางกฏหมาย ซึ่งตนต้องขอบคุณทางสนช.ที่เห็นความสำคัญและรอดูว่าทางสนช.จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร  ส่วนทางสทศ.ก็ยังไม่มีการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆที่ตนร้องเรียน ทุกอย่างเงียบสนิท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ หมดวาระในการดำรงตำแหน่งผอ.สทศ.ไปตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่าน แต่ยังไม่สามารถแต่งตั้ง ผอ.สทศ.คนใหม่ได้ เนื่องจากยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา และขณะนี้บอร์ดสทศ.ได้มีการแต่งตั้งดร.ทรายทอง พวกสันเทียะ รองผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นรักษาการแทน ผอ.สทศ.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

บอกต่อ : 27