อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562

"สุรเชษฐ์"พอใจบิ๊กดาตาอาชีวะคืบหน้ามาก

“พล.อ.สุรเชษฐ์” ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์ประสานงานผลิตกำลังอาชีวศึกษาอุดรธานี และสกลนคร พอใจข้อมูลบิ๊กดาตาอาชีวะคืบหน้ามาก ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 12.50 น.

วันนี้ (7 ธ.ค.) ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พล.อ.สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รมช. ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 9/2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มจังหวัดอุดรธานี  เลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ) ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ตนได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร โดยตนได้กำชับในเรื่องของข้อมูลความต้องการกำลังคน และความสามารถในการผลิตกำลังคน เพื่อนำไปสู่การจัดทำฐานข้อมูลด้านความต้องการกำลังคน หรือ บิ๊กดาตา (Big Data) ในการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโมเดล ประเทศไทย 4.0 
   
“ จากการติดตามผลการดำเนินของศูนย์ฯ พบว่า มีความก้าวหน้ามากเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในส่วนของศูนย์ฯจังหวัด และศูนย์ฯภาค มีความสำเร็จของข้อมูลมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งทำให้ข้อมูลมีความแม่นยำ สามารถนำไปจัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
  
ทั้งนี้  ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NEEC)  มีทั้งหมด 5 ศูนย์  ซึ่งกำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด  เป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาค โดยมีศูนย์จังหวัดเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ที่วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดสกลนคร  ที่วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร จังหวัดนครราชสีมา ที่วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 55