อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

มจพ.ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยจาก "ปาบึก"

อาจารย์-นักศึกษา มจพ.ลงพื้นที่ภาคใต้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 11.33 น.

วันนี้(7 ม.ค.) รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” เข้าพัดถล่มอย่างหนักในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างหนักทั้งต่อสภาพบ้านเรือน และระบบไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อวันที่ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา อาจารย์วิโรจน์ องอาจ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มจพ. พร้อมด้วยนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มจพ. จำนวน 15 คน ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อช่วยตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซม ฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนของประชาชน บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งได้รับผลพายุโซนร้อน “ปาบึก” เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยสามารถใช้งานระบบไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย และสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการเดินทางไปยังพื้นที่โดยบริษัทศรีสุเทพทัวร์

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 450