อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562

สช.แจ้งกรุงเทพคริสเตียน ทบทวนนักเรียนแต่งไปรเวท

สช.ร่อนหนังสือให้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทบทวนอนุญาตให้นักเรียนมัธยมฯแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียน ห่วงความมีระเบียบ กระทบค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง หวั่นโรงเรียนอื่นทำตาม พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 15.32 น.

วันนี้ (9 ม.ค.) นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ทุกวันอังคาร นั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีหนังสือแจ้งไปยังกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ขอให้โรงเรียนทบทวนเรื่องดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ถึงแม้โรงเรียนได้ชี้แจงว่าเป็นการทดลองทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน แต่ สช.ก็ห่วงใยเรื่องความมีระเบียบ วินัย เรียบร้อย ผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง การดูแลเด็กของครู บริบทของสังคมไทย และปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งโรงเรียนต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้และดูความเหมาะสมด้วย  
 
“ ทางกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จะต้องไปหารือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและแจ้งผลการหารือกลับมาที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพราะการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนเอกชน ก็ยังมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551 กำกับไว้ อย่างไรก็ตามเบื้องต้น สช.ได้สอบถามเรื่องดังกล่าวพบว่าทีมผู้บริหารและครูได้หารือกันว่าต้องการทำวิจัยเรื่องการแต่งเครื่องแบบนักเรียน 6 สัปดาห์ แต่เราก็อยากให้มองลึกลงไปกว่านั้นว่าในระหว่างการวิจัยจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง ถ้ามีผลกระทบก็ต้องทบทวน ส่วนโรงเรียนเอกชนอื่นหากอยากจะทำบ้างก็ควรคิดให้ดีว่าทำแล้วจะส่งผลกระทบอะไรบ้าง ซึ่งกรรมการบริหารสถานศึกษาจะต้องมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้” เลขาธิการ กช.กล่าว.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง...
ดีเดย์8ม.ค.'กรุงเทพคริสเตียน' ใส่ชุดไปรเวทมาเรียนได้

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    78%
  • ไม่เห็นด้วย
    22%

บอกต่อ : 29.87K