อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

อาชีวะมาแล้วจัดฟิกอิทช่วยเหยื่อปาบึก

อาชีวะจัด Fix it Center ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” พุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 17.55 น.

วันนี้(9ม.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากเหตุพายุโซนร้อน “ปาบึก”ที่ถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความเสียหายอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จึงได้จัดแผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 5) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 6) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 7) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8) วิทยาลัยเทคนิคสิชล 9) วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 10) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และ 11) วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ใช้แผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือ ฯ ระยะปฏิบัติการระหว่างวันที่ 3 – 22 ม.ค. และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้อื่น ๆ ใช้แผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือ ฯ โดยมีระยะปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9 - 11 ม.ค. ได้แก่ การให้บริการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 6 ม.ค. ดังนี้ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 2) วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 3) วิทยาลัยเทคนิคสิชล 4) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช และ5) วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ซึ่ง สอศ. จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) กระบี่ อศจ.ชุมพร อศจ.ตรัง อศจ.นครศรีธรรมราช อศจ.นราธิวาส อศจ.ปัตตานี อศจ.พังงา อศจ.พัทลุง อศจ.ยะลา อศจ.ระนอง อศจ.ภูเก็ต อศจ.สงขลา อศจ.สตูล และ อศจ.สุราษฎร์ธานี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อีกทั้งยังให้การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประกอบอาหารให้แก่ประชาชน โดยจัดครัวอาชีวะให้บริการในพื้นที่ 
       ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายมาก ทาง สอศ. จะประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น จังหวัด กองทัพ ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย สอศ. ได้จัดตั้งศูนย์ที่ออกให้บริการ จำนวน 11 จุด ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ออกให้บริการจำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ เทศบาลตำบลปากนคร/อบต.ปากนคร /วัดนารีประดิษฐ์ ต.ท่าไร่ อ.เมือง /โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อ.เมือง ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 2.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา /เทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ อบต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ / วัดทองพูน อ.เชียรใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ดำเนินการโดย วิทยาลัยเกษตรฯ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล และวิทยาลัยการอาชีพละงู 4.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ วัดพังยอม ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลตำบลทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา / อบต.ท่าดี อ.ลานสกา ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 5.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ อบต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ / วัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม /วัดมะม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม /ศาลาเอนกประสงค์ ม.13 /ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม /ชุมชนบ้านมะม่วงขาว ม.4 /นาสาร อ.พระพรหม /วัดพระอานนท์ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพนครศรี ฯ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ วัดปลายทราย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง / วัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง / วัดไทยมังคลาราม (วัดโก้งโค้ง) ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง/ วัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง/ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง /วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯ อ.ปากพนัง ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯ อ.ปากพนัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯ 7. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ ตำบลที่วัง/ ตำบลกะปาง./ ตำบลเขาโร/ ตำบลไม้ไผ่/ ตำบลชะมาย/ ตำบลควนกรด ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี 8.วิทยาลัยเทคนิคสิชล จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ อบต.เปลี่ยน หมู่ที่ 6 อ.สิชล / อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1 อ.สิชล /อบต.สี่ขีด ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 4 อ.สิชล/ อบต.ควนทอง อ.ขนอม ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคถลาง 9.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 1 อ.หัวไทร / ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 2 อ.หัวไทร/ ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 3 อ.หัวไทร/ ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 4 อ.หัวไทร/ ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร/ ตำบลหัวไทร อ.หัวไทร ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 10.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช / วัดศิลา หมู่ 4 ตำบลนาแว อ.ฉวาง และ 11.วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศาลาประชาธิปไตย ต.นาเรียง อ. พรหมคีรี/ วัดโทเอก ต.อินคีรี อ. พรหมคีรี/ วัดสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
  

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 32