อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

ป.ป.ท.ตรวจ21โรงเรียนเจอนักเรียนผีเพียบ ส่งป.ป.ช.เชือด

ป.ป.ท. สรุปยอด 21 โรงเรียนมีนักเรียนผีทุกแห่ง ส่วนต่างสูง 10-231 ราย เตรียมขยายผลตรวจเพิ่มเติม หากพบทุจริตเงินอุดหนุน-เอื้อเก้าอี้ผอ.โรงเรียน ส่งป.ป.ช.เชือด พฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 15.36 น.

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.)พ.ต.ท.วันนพ สมจินตนากุล รองเลขาธิการ ป.ป.ท. ในฐานะรักษาราชการแทนเลขาธิการ ป.ป.ท. เปิดเผยความคืบหน้าการสุ่มตรวจข้อเท็จจริงบัญชีรายชื่อนักเรียนของโรงเรียนทั่วประเทศ กรณีการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 2/2560 และภาคเรียนที่ 1/2561 หลังพบว่ามีการแจ้งตัวเลขจำนวนนักเรียนในระบบข้อมูลรายบุคคล หรือ DMC ให้สูงเกินจริง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์โยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กข้ามขั้นไปยังโรงเรียนขนาดใหญ่ รวมทั้งยังได้เงินรายหัวใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอน โดยไม่มีตัวผู้เรียนอยู่จริง ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจ 21โรงเรียนทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ได้สรุปภาพรวมเบื้องต้นพบว่ามีบัญชีรายชื่อนักเรียนเกินจำนวนที่แจ้งไว้ในระบบข้อมูลรายบุคคล DMC ของสพฐ. ทุกแห่ง โดยพ.ต.ท.วันนพ กล่าวอีกว่า สำนักงานป.ป.ท.เขต 1 ทำการตรวจสอบโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลาง 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนท่าเรือ “นิจยานุกุล” จ.พระนครศรีอยุธยา มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 1,584 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,548 คน ส่วนต่าง 36 คน, โรงเรียนธัญบุรี จ.ปทุมธานี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 2,816 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 2,780 คน ส่วนต่าง 36 คน, โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี  มีรายชื่อนักเรีย จาก DMC จำนวน 3,292 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 3,235 คน ส่วนต่าง 57 คน, โรงเรียนสระบุรีวิทยา จ.สระบุรี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 3,579 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 3,548 คน ส่วนต่าง 31 คน และโรงเรียนบางระจันวิทยา จ.สิงห์บุรี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 904 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 874 คน ส่วนต่าง 30 คน สำนักงานเขต ป.ป.ท. เขต 2 สุ่มตรวจ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จ.ชลบุรี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 521 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 481 คน ส่วนต่าง 40 คน, โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา จ.ชลบุรี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 519 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 473 คน ส่วนต่าง 46 คน, โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา จ.ชลบุรี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 1445 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,353 คน ส่วนต่าง 92 คน

พ.ต.ท.วันนพ กล่าวด้วยว่า สำนักงานป.ป.ท. เขต 3 ตรวจสอบ 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 1,510 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,279 คน ส่วนต่าง 231 คน, โรงเรียนตาลสุมพัฒนา จ.อุบลราชธานี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 527 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 406 คน ส่วนต่าง 121 คน, โรงเรียนภูมิซรอล จ.ศรีสะเกษ มีรายชื่อนักเรียนจาก DMCจำนวน 503 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 453 คน ส่วนต่าง 50 คน, โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา จ.ยโสธร มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 444 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 396 คน ส่วนต่าง 64 คน และโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ จ.ยโสธร มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 514 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 366 คน ส่วนต่าง 148 คน สำนักงานป.ป.ท.เขต  4 ตรวจสอบโรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม จ.ร้อยเอ็ด มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 368 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 286 คน ส่วนต่าง 82 คน สำนักงานป.ป.ท. เขต 5 ตรวจสอบ โรงเรียนแม่ริมวิทยา จ.เชียงใหม่ มีรายชื่อนักเรียนจากDMC จำนวน 1,288 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,256 คน ส่วนต่าง 32 คน สำนักงานป.ป.ท.เขต 6 ตรวจสอบโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา จ.พิษณุโลก มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 523 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 440 คน ส่วนต่าง 83 คน สำนักงานป.ป.ท.เขต 7 ตรวจสอบโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมป์ จ.สมุทรสาคร มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 1,502 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,459 คน ส่วนต่าง 43คนสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 8 ตรวจสอบโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 2,164 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 2,154 คน ส่วนต่าง 10คน สำนักงานป.ป.ท.เขต 9 ตรวจสอบโรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 2,055 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,948 คน ส่วนต่าง 107คน และคณะทำงานส่วนกลาง ป.ป.ท. ตรวจสอบ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคอนสารวิทยาคม จ.ชัยภูมิ มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 1,550 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 1,449 คน ส่วนต่าง 101 คน และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ มีรายชื่อนักเรียนจาก DMC จำนวน 2,501 คน ตรวจสอบพบนักเรียนที่มีตัวตนจริง 2,390 คน ส่วนต่าง 111 คน ทั้งนี้ การสุ่มตรวจของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ยังคงดำเนินการต่อไปตามที่ได้รับร้องเรียน หากพบโรงเรียนใดมีความผิดชัดเจนเข้าข่ายส่อไปในทางทุจริต หรือเอื้อประโยชน์กับตำแหน่งหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนก็จะทยอยส่งเรื่องให้ ป.ป.ช.พิจารณาต่อไปจนกว่าผลตรวจจะเสร็จสิ้น โดยไม่ต้องส่งเรื่องให้ต้นสังกัดพิจารณาอีก ซึ่งการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ใช่คดีที่จะต้องเข้าการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ท.
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    61%
  • ไม่เห็นด้วย
    39%

ความคิดเห็น