อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

"อรรถพล"พร้อมโชว์ผลงาน 3 เดือนสกสค.

"อรรถพล” นัด สกสค. 77 จังหวัดโชว์ผลงาน 3 เดือน ซ่อมอดีต สร้างอนาคต เผยลงโทษเจ้าหน้าที่ สกสค. ที่ทำผิดระเบียบและมีปัญหาทุจริต ทั้งไล่ออก ปลดออก และอยู่ระหว่างการสั่งพักงานนับ 10 ราย จันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.53 น.วันนี้ (14 ม.ค.) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) เปิดเผยว่า ในช่วงแรกที่ตนเข้ามารับตำแหน่งเลขาธิการ สกสค.ได้ให้สัญญากับ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ว่า ไม่เกิน 3 เดือนจะทำให้สกสค. เกิดความเปลี่ยนแปลง ซึ่งวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์นี้ ตนจะให้ สกสค. 77 จังหวัด มาแสดงผลการทำงาน และรับฟังความคิดเห็นของครู ว่า สวัสดิการและสวัสดิภาพที่ครูต้องการคืออะไร

เลขาธิการ สกสค.กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาตนได้แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนซ่อมอดีต และ ส่วนสร้างอนาคต ในส่วนของการซ่อมอดีต ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีการลงโทษเจ้าหน้าที่ สกสค. ที่ทำผิดระเบียบและมีปัญหาทุจริต ทั้งไล่ออก ปลดออก และอยู่ระหว่างการสั่งพักงานนับ 10 ราย ส่วนการสร้างอนาคต มีการปรับรูปแบบวิธีการบริการของ สกสค. ทั้ง ในส่วนกลาง และใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง สกสค.ขอให้ทางสวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเป็นระยะ พบว่า มีเสียงตอบรับจากสมาชิกในทิศทางที่ดีมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายว่า อนาคต สกสค.จังหวัด จะเป็นศูนย์ดูแลครูอย่างครบวงจร ทั้งด้านกฎหมาย สุขภาพ และความเป็นอยู่ในเรื่องอื่นๆ

" เราพบว่า สกสค.นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่ดูแลครูแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่สร้างหนี้สินให้แก่ครูด้วย ทำให้สังคมมองว่าครูเป็นหนี้สินล้นพ้นตัว ดังนั้น ในการจัดงานวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์นี้ จะรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางดูแลครูที่ถูกทอดทิ้ง ส่วนคดีต่างๆที่ซุกอยู่ใต้พรม นั้น ก็มีการสะสางอยู่ตลอด เชื่อว่าปัญหาต่างๆ จะผุดขึ้นอีกมาก เพราะเราเข้ามาทำงานจริงจัง และมีการจัดระบบใหม่หลายเรื่อง” ดร.อรรถพล กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    75%
  • ไม่เห็นด้วย
    25%

บอกต่อ : 13