อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

"อดิศร เนาวนนท์" นั่งอธิการบดีมรภ.นครราชสีมาคนใหม่

สภาฯมีมติเลือก “อดิศร เนาวนนท์” นั่งอธิการบดีมรภ.นครราชสีมาคนใหม่ ส่วนว่าที่อธิการบดีคนใหม่ ขอบคุณที่ชาวมรภ.นครราชสีมาไว้ใจ พร้อมขับเคลื่อนมหา’ลัย ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 19.34 น.

วันนี้ (18ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงงาน  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)นครราชสีมา  เพื่อพิจารณาเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.นครราชสีมา แทนรศ.ดร.วิเชียร  ฝอยพิกุล ซึ่งหมดระการดำรงตำแหน่ง  โดยคณะกรรมการสรรหาผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้พิจารณาคัดเลือก และนำเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมจำนวน 3 รายชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร คือ รศ.ดร.สามารถ จับโจร  อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมรภ.นครราชสีมา  ผศ.ดร.สุดาใจ  โล่ห์วนิชชัย  อดีตรองอธิการบดีมรภ.นครราชสีมา  และผศ.ดร.อดิศร  เนาวนนท์  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมา  เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาและ มีมติเลือกผศ.ดร.อดิศร  ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมรภ.นครราชสีมา คนใหม่

ด้านผศ.ดร.อดิศร  กล่าวว่า ว่า  ต้องขอบคุณประชาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ ส่วนตัวพร้อมที่จะทำงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามนโยบายที่ได้นำเสนอต่อสภาทันที 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 1.32K