อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

สพฐ.ชู 7,000แห่งโรงเรียนดีประจำตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชู 7,000 แห่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลตามนโยบายรัฐบาล หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (21 ม.ค.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายจะดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียน 7,000 แห่งให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลแล้ว โดยในเร็วๆนี้ จะประกาศรายชื่อโรงเรียนดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป อีกทั้งในวันที่ 21 ม.ค. สพฐ.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลได้เป็นโรงเรียนของชุมชนสามารถจัดการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่ได้ เช่น โรงเรียนดีประจำตำบลพื้นที่นั้นมีแหล่งพลังงานก็ให้กระทรวงพลังงานเข้ามาต่อยอดเติมเต็มองค์ความรู้พลังงานให้เด็กและคนในชุมชนได้ เป็นต้น

"หลังจากประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพอย่างเป็นทางการแล้ว สพฐ.จะสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนเหล่านี้ โดยเน้นการบริหารจัดการ และเป้หมายหลักของการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลก็คือการจัดการเรียนการสอนจะต้องตอบโจทย์ประเทศ และสังคม ทั้งนี้เป็นเรื่องดีที่มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะจะทำให้เรามีเป้าหมายของการจัดทำโครงการต่างๆของสพฐ.เพราะที่ผ่านมาเรามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนำไปสู่โรงเรียนให้ปฎิบัติก็ยังไม่ตรงกับเป้าหมาย แต่หลังจากนี้จะทำให้เรามีทิศทางในการจัดทำโครงการที่ชัดเจน อย่างโครงการ English For All ก็จะมุ่งการดำเนินการไปที่โรงเรียนดีประจำตำบลได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    34%
  • ไม่เห็นด้วย
    66%

บอกต่อ : 147