อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 ตุลาคม 2562

สพฐ.ชู 7,000แห่งโรงเรียนดีประจำตำบล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชู 7,000 แห่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลตามนโยบายรัฐบาล หวังลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 06.30 น.

วันนี้ (21 ม.ค.) นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายจะดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ หรือโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเหล่านั้นให้มีคุณภาพนั้น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกโรงเรียน 7,000 แห่งให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบลแล้ว โดยในเร็วๆนี้ จะประกาศรายชื่อโรงเรียนดังกล่าวอย่างเป็นทางการต่อไป อีกทั้งในวันที่ 21 ม.ค. สพฐ.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้โรงเรียนดีประจำตำบลได้เป็นโรงเรียนของชุมชนสามารถจัดการเรียนการสอนตามบริบทของพื้นที่ได้ เช่น โรงเรียนดีประจำตำบลพื้นที่นั้นมีแหล่งพลังงานก็ให้กระทรวงพลังงานเข้ามาต่อยอดเติมเต็มองค์ความรู้พลังงานให้เด็กและคนในชุมชนได้ เป็นต้น

"หลังจากประกาศรายชื่อโรงเรียนที่เข้าโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพอย่างเป็นทางการแล้ว สพฐ.จะสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่โรงเรียนเหล่านี้ โดยเน้นการบริหารจัดการ และเป้หมายหลักของการเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลก็คือการจัดการเรียนการสอนจะต้องตอบโจทย์ประเทศ และสังคม ทั้งนี้เป็นเรื่องดีที่มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพราะจะทำให้เรามีเป้าหมายของการจัดทำโครงการต่างๆของสพฐ.เพราะที่ผ่านมาเรามีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นนำไปสู่โรงเรียนให้ปฎิบัติก็ยังไม่ตรงกับเป้าหมาย แต่หลังจากนี้จะทำให้เรามีทิศทางในการจัดทำโครงการที่ชัดเจน อย่างโครงการ English For All ก็จะมุ่งการดำเนินการไปที่โรงเรียนดีประจำตำบลได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา" เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    34%
  • ไม่เห็นด้วย
    66%

บอกต่อ : 144