อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562

"สุวิทย์"ชี้กระทรวงการอุดมฯต้องมี3ศาสตร์รวมกัน

“สุวิทย์”แจงนักวิชาการสายสังคมไม่ต้องห่วงกระทรวงการอุดมฯ จะลดความสำคัญด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะกระทรวงใหม่จะต้องมี3ศาสตร์ไปพร้อมกัน จันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 17.29 น.

วันนี้(21ม.ค.) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวถึงกรณีที่นักวิชากด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แสดงความห่วงใยว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะให้ความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ จนละเลยงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ว่า เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะตนเชื่อในความลงตัวของ 3 ศาสตร์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ทำให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ หรือการสร้างประเทศ ซึ่งไม่ได้สร้างได้ด้วยวิทยาศาสตร์อย่างเดียว จึงต้องมีการบูรณาการทั้ง 3 ศาสตร์เข้าด้วยกัน เพียงแต่การจะตั้งชื่อกระทรวงใหม่ให้ครบอคลุมทุกสายนั้นคงไม่ได้  อย่างไรก็ตามการจะสร้างคนและประเทศ ต้องอาศัยทั้งวิทยาศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม และความดี ความงาม ความจริงที่เป็นนามธรรมเข้ามาด้วย เพราะการที่โลกเราจะเปลี่ยนไปในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิเศรษฐกิจ จำเป็นต้องอาศัยสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์อีกมาก หรือการถอดรหัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นความลึกซึ้งที่เราต้องมีการทำวิจัยมากกว่านี้

 ดร.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า    ผู้ที่จะสร้างความสมดุลให้กับทั้ง 3 ศาสตร์คือ อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่กระทรวงวิทยาศาสตร์ หรือ กระทรวงใหม่ มหาวิทยาลัยมีการวิจัยใน 3 ศาสตร์ เช่น เราจะอยู่อย่างไรในอาเซียน หรือเมื่อเราเป็นไทยแลนด์ 4.0 แล้ว จะไปเชื่อมต่อกับเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่21 หรือOne Belt One Road อย่างไร ซึ่งจะต้องใช้สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มาช่วย  เพียงแต่ตอนนี้อาจจะให้น้ำหนักด้านวิทยาศาสตร์ก่อน และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสายสังคมศาสตร์ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโจทย์  รวมถึงโจทย์ของการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตด้วย  เป็นต้น

ดร.สุวิทย์ กล่าวถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่า ขณะนี้อยู่ในมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำแผนแม่บทสำหรับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง  มีกระบวนการในการทำงานร่วมกัน ความเชื่อมโยงระหว่างกระทรวงการอุดมฯกับกระทรวงอื่น   ภาคเอกชน  และ ภาคประชาชน ส่วนจะออกมาได้เมื่อไรนั้น ขึ้นกับนายกฯ  ส่วนประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ที่มีข่าวว่าตนเป็นประธานนั้น ตนยังไม่ทราบ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับนายกฯ
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30