อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563

OTOP Plus ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สกอ. และภาคีเครือข่ายภาคใต้ตอนบน จัดสัมมนา OTOP Plus ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 พุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 18.22 น.

วันนี้( 30 ม.ค.)ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.)  เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน จัดสัมมนาเรื่อง “OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม” ภายใต้โครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เครือข่ายภาคใต้ตอนบน” เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล โดยมีผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์จำนวน 17 รายเข้าร่วม บริเวณชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 
ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ กล่าวต่อไป การสัมมนา OTOP Plus จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว  เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศ ให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ   ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆในมหาวิทยาลัย สร้างความโดดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ OTOPด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 44