อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ตั้งแล้วไม่รอนะ..."ศิริดา บุรชาติ"ผอ.สทศ.คนใหม่

บอร์ด สทศ.ตั้ง."ศิริดา บุรชาติ"ผอ.สทศ.คนใหม่แล้ว ส่วน “อุทุมพร”เผยสนช.จี้ศธ.แจงสรรหาผอ.สทศ.ถูกอย่างไร พร้อมยื่นสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยตรวจกระบวนการต่าง ๆ จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.18 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ชาคร  วิภูษณวนิช ประธานกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการ สทศ. เรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สทศ. ระบุว่า ตามที่สทศ.ได้ดำเนินการสรรหา ผอ.สทศ.แทนผอ.สทศ.ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามระเบียบสทศ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ.พ.ศ.2560และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยตามความในมาตรา 20และมาตรา24แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสทศ.พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมติคณะกรรมการสทศ.ในคราวประชุมครั้งที่9/2561 เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2561และมติคณะกรรมการสทศ.ในคราวประชุมครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่17 ม.ค.2562 จึงขอประกาศรายชื่อผศ.ดร.ศิริดาบุรชาติ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผอ.สทศ.

 
ด้านศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตผอ.สทศ. กล่าวว่า  ขณะนี้ทราบว่าทางคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้ทำหนังสือถึงทางกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสอบถามถึงกระบวนการสรรหาผอ.สทศ. ที่ทางนิติกรสรุปว่าถูกต้องนั่นหมายความว่าอย่างไร และในสัปดาห์นี้ตนจะไปยื่นหนังสือที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินด้วย เพื่อให้ช่วยตรวจสอบเรื่องเกณฑ์การคัดเลือกผอ.สทศ.  กระบวนการสรรหาต่างๆ ด้วย
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    95%
  • ไม่เห็นด้วย
    5%

บอกต่อ : 2.93K