อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

"สมชาย ปฐมศิริ "พ้นอธิการบดีมทร.ตะวันออก

คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่สภามทร.ตะวันออก มีคำสั่ง “สมชาย ปฐมศิริ “พ้นอธิการบดี หลังจากถูกตรวจสอบข้อเท็จจริงพบบกพร่องต่อหน้าที่ ตั้ง"ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ" รักษาราชการแทนอธิการบดี พุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.20 น.

วันนี้ (6 ก.พ.)รศ.ดร.สุมนต์   สกลไชย  กรรมการปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ตะวันออก  เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภา มทร.ตะวันออก  ให้ชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ฯ ได้มีคำสั่ง  ที่01/2562 เรื่องให้อธิการบดีพ้นจากตำแหน่ง  โดยระบุว่าเนื่องจากคณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ฯได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฎิบัติงานของรศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ    เช่น กรณีขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้เพิ่มเติมประจำปี 2561โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายการงบฯโดยไม่ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย   มีการแบ่งวงเงินในรายการจัดซื้อจัดจ้างรายการปรับปรุงอาคาร 2 รายการ และแบ่งวงเงินในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเข้าข่ายผิดระเบียบ นอกจากนี้ยังการแต่งตั้งผู้บริหาร 3 ราย  โดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย  เป็นต้น  
 
รศ.ดร.สุมนต์ กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการปฎิบัติหน้าที่ฯจึงได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้เชิญรศ.ดร.สมชาย มาชี้แจง และคณะกรรมการตรวจสอบฯสรุปว่าการกระทำของรศ.ดร.สมชาย มีความบกพร่องต่อหน้าที่ และมีเหตุเชื่อว่ากระทำการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย  จึงเสนอให้ใช้มาตรการทางการบริหารโดยให้รศ.ดร.สมชาย พ้นจากตำแหน่ง  และทางคณะกรรมการปฎิบัติหน้านฯมีคำสั่งให้รศ.ดร.สมชาย พ้นจากตำแหน่งวันที่ 1 ก.พ.2562  และยังมีคำสั่งแต่งตั้งรศ.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ตะวันออก 
 
ผู้สื่อข่าวรายงาน รศ.ดร.สมชาติ ปฐมศิริ  เข้ารับการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ปฎิบัติหน้าที่อธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2561 ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2561 มีคำสั่งให้พ้นตำแหน่ง วันที่ 1 ก.พ.ที่ผ่านมา   อย่างไรก็ตามขณะที่ มทร.ตะวันออก ก็ยังอยู่ในการดำเนินการแก้ปัญหาธรรมาภิบาลสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีการใช้อำนาจหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2557(ฉบับชั่วคราว) ออกคำสั่งที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    79%
  • ไม่เห็นด้วย
    21%

บอกต่อ : 1.13K