อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปด้วย ธุรกิจใหญ่ ๆ มีความเสี่ยงที่จะปิดตัวหรือลดจำนวนพนักงานลง ทำให้ผู้คนต้องปรับตัวค้นหาแนวทางทำธุรกิจของตนเองมารองรับ อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.04 น.

เป็นที่ทราบกันดีว่า เทคโนโลยียุคปัจจุบันก้าวหน้า พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว และในอนาคตคงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหัศจรรย์มากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เข้ามาทำงานแทนมนุษย์ หรือ มือถือที่กำลังจะกลายเป็นปัจจัยที่ห้าของการดำรงชีวิตไปแล้ว เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสามารถนำเสนอผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือสื่อสารแบบออนไลน์  ดังนั้น ธุรกิจในอนาคตก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปด้วย  ธุรกิจใหญ่ ๆ มีความเสี่ยงที่จะปิดตัวหรือลดจำนวนพนักงานลง ทำให้ผู้คนต้องปรับตัวค้นหาแนวทางทำธุรกิจของตนเองมารองรับ


สถาบันการศึกษาในหลายประเทศมองเห็นแนวโน้มความเคลื่อนไหวนี้ จึงได้เปิดหลักสูตรขึ้นมาใหม่ ชื่อว่า หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) อย่างเช่น University of San Francisco ของสหรัฐอเมริกา Coventry University ของอังกฤษ University of Southern ของเดนมาร์ก ฯลฯ หรือแม้แต่ Universiti Putra Malaysia ของมาเลเซียเพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เรียนรู้ถึงกระบวนการในการวางแผน การออกแบบ การเริ่มต้นและการดำเนินงานธุรกิจใหม่โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก  เรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็นในการสร้างธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจและการสร้างนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการในธุรกิจนั้นๆ นอกจากนั้น ยังต้องพัฒนาตนเองให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เรียนรู้เรื่องความเสี่ยงต่างๆ และการสร้างองค์กรที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเป็นผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพในการสร้างธุรกิจของตนให้รุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็ว

เมื่อผู้ประกอบการสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงาน จนประสบความสำเร็จในธุรกิจ นอกจากจะสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังช่วยสร้างความเจริญให้สังคมได้อีกด้วย


สำหรับประเทศไทย ตั้งแต่กลางปี 2561 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดประชุมสัมมนาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา นักธุรกิจและนักวิชาการสาขาต่าง ๆ หลายครั้ง เพื่อระดมความคิดในการวางแผนจัดทำหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  มีข้อสรุปว่า สังคมยุคใหม่จำเป็นต้องสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโลก  

หลังจากการสัมมนาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา มาเป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการจนประสบความสำเร็จ  และเป็นที่น่ายินดีว่า ในปีการศึกษา 2562 นี้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการเป็นครั้งแรกในประเทศไทย  

รศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ หนึ่งในผู้รับผิดชอบหลักสูตร กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักการศึกษา ครู/อาจารย์และผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ในระดับสากล ขณะที่หัวใจหลักของหลักสูตร คือ เพื่อผลิตนักการศึกษา ครูและผู้ประกอบการให้มีความรอบรู้ในหลักการและทฤษฎีและสามารถพัฒนาคนให้เป็นผู้ประกอบการที่ดี   

ภัทณิดา  พันธุมเสน 


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 47