อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เด็กรร.เอกชนพื้นที่EEC เรียนอาชีวะไม่ต้องสอบ

สช.จับมือ สอศ.-ศธจ.ชลบุรี-ศธจ.ฉะเชิงเทรา-ศธจ.ระยอง นำร่องโครงการรับเด็กจบ ม.3 โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ EEC เข้าเรียนอาชีวะโดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับเด็กทั่วไป เริ่มปีการศึกษา 2562-2564 อาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.38 น.

วันนี้ (10 ก.พ.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี มีการจัดงาน “วันการศึกษาเอกชนและมหกรรมการศึกษาเปิดโลกสู่ EEC” โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ศึกษาธิาการ (ศธจ.) ชลบุรี ศธจ.ฉะเชิงเทรา และศธจ.ระยอง เพื่อส่งนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาสังกัด สอศ. โดย นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ทั้ง 4 หน่วยงานได้มีความร่วมมือกันเพื่อรับนักเรียนโรงเรียนเอกชน เข้าศึกษาต่อสายอาชีพในสถานศึกษาสังกัด สอศ. โดยไม่ต้องสอบแข่งขันกับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สอศ.กำหนด คือ เป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชน ที่แสดงความประสงค์จะเข้าเรียนต่ออาชีวศึกษาตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่ สช.กำหนด โดยมีระยะเวลาดำเนินการในช่วงปีการศึกษา 2562-2564

"สช.จะไปวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชน ซึ่งในปีแรกจะเน้น เด็กจบชั้น ม.3 ในปีการศึกษา 2561นี้ ที่ต้องการเรียนต่ออาชีวะในพื้นที่ 3 จังหวัด พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งผู้เรียนต้องวิเคราะห์ตนเองได้ว่าโตขึ้นอยากทำงานอะไร จากนั้น สช.จะเชื่อมโยงไปสถานศึกษาอาชีวะในพื้นที่ว่า มีที่ไหนบ้างเปิดสอนสาขาที่เด็กต้องการ และประสานสถานศึกษาอาชีวะ เพื่อร่วมมือกันวางแผนช่วยทำให้เด็กเห็นทิศทางในการศึกษา เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต โดยจะดูแลติดตามตลอดเส้นทางการศึกษาไม่ทอดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สช. และโรงเรียนเอกชนก็มีการแนะแนวการศึกษา ให้เด็กได้วิเคราะห์ตนเอง และ สช.จัดเก็บรวมรวมข้อมูลแต่ก็ยังไม่มีชัดเจน ส่วนจะมีเด็กได้เข้าร่วมโครงการกี่คนนั้นต้องมาวิเคราะห์ร่วมกันอีกครั้ง" เลขาธิการ กช.กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 150