อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563

"หมอธี" ยังไม่เห็นเกณฑ์ใหม่รับนักเรียน

รมว.ศึกษาธิการ ยังไม่ได้เซ็นลงนามประกาศรับนักเรียนเกณฑ์ใหม่ เชื่อ เกณฑ์ใหม่จะสร้างความเป็นธรรมและปลอดทุจริตแน่นอน        จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.38 น.

วันนี้ (11 ก.พ.)  ตามมติแก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2562 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอ โดยที่ประชุม กพฐ.มีมติปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับนักเรียน กรณีเงื่อนไข ซึ่งเดิมการรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษมี 7 ข้อจะลดเหลือ 4 ข้อ ได้แก่ 1.นักเรียนที่อยู่ในความอนุเคราะห์ของผู้บริจาคที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียน เนื่องจากเป็นข้อผูกพันเดิมของโรงเรียน 2.นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาส 3.นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติ หรือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ที่ต้องการได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ และ4.นักเรียนที่เป็นบุตรราชการครู และบุคลากรของโรงเรียน ส่วนที่ตัดออก 3 ข้อ ได้แก่ 1.นักเรียนที่ทำคะแนนสอบคัดเลือกเท่ากันในลำดับสุดท้าย 2.รับนักเรียนโควตาตามข้อตกลงของโรงเรียนคู่สหกิจ หรือคู่พัฒนา หรือโรงเรียนเครือข่าย และ3.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องนั้น นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.ยังไม่ได้ส่งประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนปี 2562 มาให้ตนเซ็นลงนาม ซึ่งมติเกณฑ์รับนักเรียนใหม่นั้นก็ตนยังไม่เห็นทั้งหมดว่ายกเลิกหลักเกณฑ์ในข้อไหนไปบ้าง แต่คิดว่าก็เป็นเรื่องดีที่เราจะทำให้การรับนักเรียนโปร่งใสมากขึ้น


“เกณฑ์รับนักเรียนเกณฑ์ใหม่จะสกัดปัญหาเรื่องเงินแป๊ะเจี๊ยะได้แน่นอนหรือไม่นั้น ผมมองว่า คำว่าแน่นอนมันใช้ไม่ได้ในยุคนี้ แต่คงสกัดได้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา ซึ่งไม่ต้องห่วง เพราะปัจจุบันนี้มีคนช่วยกันตรวจสอบจำนวนมาก คงไม่มีใครกล้าจ่ายเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียน ส่วนประเด็นที่มีคนค้านการตัดข้อผู้ทำคุณประโยชน์ให้โรงเรียนออกไปด้วยนั้น ประเด็นนี้ผมไม่ทราบต้องไปถาม สพฐ. แต่นโยบายของผมการรับนักเรียนจะต้องดำเนินการให้เกิดความเป็นธรรม” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว สำหรับประเด็นที่นักวิชการอยากให้มีผู้บริหารโรงเรียนต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินนั้น เรื่องนี้เป็นอำนาจของป.ป.ช.ที่จะพิจารณา

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 35