อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ผ้าป่ามหากุศลวัดสุทัศน์ หนุนบูรณะศาลา-ระเบียงวิหารคด

เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญผ้าป่ามหากุศลวัดสุทัศน์ รับพระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่น "ธรรมขันธ์" หนุนบูรณะศาลาการเปรียญ และระเบียงวิหารคดที่ทรุดโทรม จันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น.


คณะสงฆ์วัดสุทัศนเทพวราราม นำโดยพระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาส มีความประสงค์จะบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญและพระระเบียงพระวิหารคด สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีความสำคัญทางประวัติ ศาสตร์และทรงคุณค่าในทางสถาปัตยกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ.2492 ซึ่งในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก เพื่อให้โบราณสถานทั้งสองแห่งมีสภาพมั่นคงแข็งแรงและงดงามดังเดิม จึงมีมติร่วมกันให้จัดผ้าป่ามหากุศลประมาณเดือนธันวาคม 2562 เพื่อเชิญผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสมทบทุนตั้งกองผ้าป่าเพื่อบูรณะในครั้งนี้ โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระเมตตาเสด็จทรงเป็นประธานในการพิธีเททอง และสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี (เทพวงศ์) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมทั้งพระเถราจารย์ผู้ทรงคุณ ร่วมนั่งปรกอธิษฐานจิต ในวาระพิธีอาบน้ำเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 และจะประกอบพิธีพุทธาภิเษกครั้งใหญ่ วันอังคารที่ 9 เม.ย.2562 ณ พระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม

สำหรับผู้ร่วมสมทบทุนตั้งกองผ้าป่าจะได้รับ พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำ จำนวน 80 ชุด โดยพระกริ่งเนื้อทองคำ หนัก 53.2 กรัม และพระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำหนัก 5 กรัม มอบให้แก่ประธานกิตติมศักดิ์ สมทบทุนกองละ 190,000 บาท พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ เนื้อนวโลหะ 84,000 ชุด ชุดนวโลหะนำฤกษ์ จำนวน 4,000 ชุด มอบให้แก่ประธานอุปถัมภ์ สมทบทุนกองละ 15,000 บาท ชุดนวโลหะ 80,000 ชุด มอบให้แก่รองประธานอุปถัมภ์ สมทบทุนกองละ 2,000 บาท พระกริ่ง-พระชัยวัฒน์ รุ่นธรรมขันธ์ มีใบรับรองลำดับที่ พร้อมตอกโค้ดทุกรายการ ตอกโค้ด “อพต” (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทโว) ตอกโค้ด รุ่นธรรมขันธ์ “ธข” เฉพาะเนื้อทองคำและชุดนำฤกษ์ตอกโค้ดพิเศษ

ติดต่อแจ้งความประสงค์ตั้งกองผ้าป่าได้ที่ พระวิหารหลวง (ฝั่งเสาชิงช้า) โทร. 02-622-2819 / 087-671-0740 / 063-655-6829 จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. หรือร่วมสมทบทุนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่แยกพระยาศรี ชื่อบัญชี วัดสุทัศนเทพวราราม (บูรณะศาลาการเปรียญและพระระเบียงวิหารคด) เลขที่บัญชี 045-0-12488-6 website : www.watsuthatt.com facebook : วัดสุทัศนเทพวราราม

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 474