อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562
พิธีราชาภิเษกรัชกาลที่ 10

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

ครม.แต่งตั้ง "สัมพันธ์" เลขาธิการ กกอ.

รมว.ศึกษาธิการ เผย ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงศธ. 3 ราย  “สัมพันธ์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นั่ง เลขาธิการ กกอ. “พีระ” นั่ง รองเลขาธิการกพฐ. และ “ดุริยา” ดำรงตำแหน่งรองปลัด ศธ. อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.19 น.

วันนี้ (12 ก.พ.) นพ.ธีระเกียรติ เจิรญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้  ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดศธ. ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กพฐ.)  และ น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ดำรงตำแหน่ง รองปลัด ศธ. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง  
             
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งสามตำแหน่งที่ ครม.อนุมัติเป็นไปด้วยความเหมาะสมไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยในส่วนของเลขาธิการ กกอ.นั้น ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ เป็นผู้เสนอมาให้ตนพิจารณา เนื่องจากภารกิจงานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ในขณะนี้มีจำนวนมากและเหลือรองเลขาธิการกกอ.ทำงานอยู่คนเดียว ทั้งนี้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเมื่อมีการตั้งกระทรวงอุดมศึกษาอย่างเป็นทางการแล้วตำแหน่งเลขาธิการ กกอ.จะยุบไปด้วยหรือไม่ เนื่องจากเรื่องนี้ได้กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าข้าราชการที่ยังดำรตำแหน่งระดับ 11 ก็สามารถดำรงตำแหน่งในระดับ 11 ได้ต่อไป ส่วน น.ส.ดุริยา ทำงานด้านต่างประเทศมานาน ซึ่งตนจะให้มาดูงานต่างประเทศด้านการศึกษาโดยเฉพาะ เพราะขณะนี้การศึกษาไทยมีบทบาทในเวทีสากล อีกทั้งประเทศไทยยังได้รับการเป็นประธานอาเซียนด้วย สำหรับนายพีระ ถือเป็นลูกหม้อของสพฐ.ไม่เคยมีประวัติด่างพล้อย และต้องการให้มาดูงานด้านวิชาการ อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำแหน่งผู้บริหารศธ.ที่ว่างจะเหลือ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) 1 ตำแหน่ง และผู้ตรวจราชการ ศธ. 2 ตำแหน่ง
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 102